Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Våre analyser

Her finner du oversikt over analysene vi har fokus på. Våre viktigste og mest benyttede analyser er innenfor områdene mage-tarm og matoverfølsomhet. De fleste av våre analyser er unike og analyseres ikke på noen andre laboratorier i Norge. 

Med vår nettløsning kan du bestille analyser i hele Norge!

 

Her kan du fylle ut vårt  rekvisisjonsskjema online, dette må du så skrive ut og sende oss sammen med dine aktuelle analyser. Les mer om våre priser og tjenester  her 

Matoverfølsomhet

Matoverfølsomhet analysene er immunmedierte reaksjoner (IgG og IgA anatistoff) mot ulike matproteiner og ikke-immunmedierte slik som Peptider i urin (UriPep) og Histaminintoleranse. Symptomer og plager oppstår ikke alltid umiddelbart etter inntak av mat. Plagene kan oppstå lenge (fra få timer til dager) etter inntak av matvarene og derfor vanskelige å spesifisere. Da kan slike analyser være nyttige.

Utvidet Matoverfølsomhet - UMA
Analyse av antistoff type IgG mot 44 matvarer, samt antistoff type IgA mot kumelk (melkeprotein) og IgA/IgG mot gliadin (gluten), cøliaki antistoff og zonulin (markør på lekk tarm)
Matoverfølsomhet 44
Analyse av antistoff type IgG mot 44 matvarer, samt antistoff type IgA mot kumelk (melkeprotein) og IgA/IgG mot gliadin (gluten)
Matoverfølsomhet 22
Analyse av antistoff type IgG mot 22 matvarer, samt antistoff type IgA mot kumelk (melkeprotein) og IgA/IgG mot gliadin (gluten)
Gluten og Melk Antistoff IgG/IgA
Analyse av antistoff type IgA/IgG mot gliadin (gluten) og IgA/IgG mot kumelk
Gluten nevropati IgG/IgA
Analyse av Tansglutaminase Isoenzym-6 IgA og IgG som kan avdekke mulig glutensensitivitet i forbindelse med ulike nevrologiske symptomer
UriPep - Peptider i Urin
Analyse av opioide peptider (korte proteiner) fra melk og opioide peptider fra gluten
Histaminintoleranse
Analyse av histamin og enzymet som bryter ned histamin i kroppen - diaminoksidase (DAO)

Tarmpermeabilitet

Tarmpermeabilitet eller lekk tarm er forbundet med kroniske ubalanser i tarmkanalen, så vel som mange plager. Tynntarmen fungerer som et fordøyelses- / absorberende organ for næringsstoffer, samt en barriere mot økt opptak av bakterier, matantigener og andre makromolekyler. Økt tarmpermeabilitet (lekk tarm) i tynntarm kan medføre at mange fremmende stoffer kan passere tarmbarrieren (oral toleranse) med påfølgende immunrespons

Zonulin i serum
Analyse av Zonulin i serum. Zonulin er et protein involvert ved tarmpermeabilitet/lekk tarm
Laktulose/Mannitol test
Laktulose/Mannitol Test er en ikke-invasiv laboratorieanalyse som kan si noe om tynntarmsabsorpsjon og barrierefunksjon i tarmen

Bakteriell overvekst i tynntarm (SIBO)

Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO) er forbundet med fordøyelsesplager, mage-tarm plager. SIBO er et syndrom karakterisert av overvekst av antall bakterier og/eller unormale typer av bakterier i tynntarmen

SIBO – Bakteriell overvekst i tynntarmen
Analyse av utpust av metangass og hydrogengass som utrykk for bakteriell overvekst i tynntarmen

Hjemmetester

Lab1 tilbyr en rekke hjemmetester som du enkelt bestiller på vår nettside og får levert hjem. Prøvetakingen kan foregå hjemme.

ImuPro 44
Analyse av antistoff type IgG mot 44 matvarer
ImuPro 90
Analyse av antistoff type IgG mot 90 matvarer
ImuPro 270
Analyse av antistoff type IgG mot 270 matvarer
ImuPro Vegetarisk panel
Analyse av IgG antistoff overfor 90 vanlige matproteiner som kan inngår i et vegetarisk kosthold
ImuPro44 + GI Effects Gut P + SIBO
Analysepakke for å undersøke mikrobiota/tarmfloraen, IgG matantistoff overfor 44 matvarer og bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO).
Metabolomix
Metabolomix er en unik kombinasjon av ernæringstester som gir en oversikt over viktige ernæringsbiomarkører
Fettsyrer i røde blodceller
Analyse av 22 fettsyrer fra Omega-3, Omega-6, Omega-7/9, mettet fett og transfett. Inkludert den viktige markøren Omega-3 Index

Dysbiose/Tarmflora

Dysbiose/tarmflora ubalanser er en ubalanse i tarmfloraens bakteriesammensetning. Analysene under denne kategorien analyserer tarmfloraen både med hensyn på bakterier, sopp og parasitter. Ubalanser i tarmfloraen er knyttet til en rekke sykdommer og helseplager

GI Effects Gut Pathogen Profile
Analysen kan påvise tilstedeværelse av parasitter, gunstige bakterier (probiotika), patogene bakterier og sopp i avføringsprøve
GI Effects - Comprehensive Profile
Analyse av bakterier, probiotika (gunstig tarmflora), sopp og parasitter i fæces/avføring både med dyrkningsmetoder og DNA/PCR. I tillegg analyseres en rekke biomarkører i samme prøven knyttet til fordøyelsen, betennelse og noen av de metabolske forholdene i tarmen
GA-Map Dysbiose
GA-map Dysbiosis analysen viser om mikrobiota (bakteriesammensetningen i avføring) til en pasient er forskjellig fra den som normalt finnes hos friske mennesker

Mage-tarm pakker

Mage-tarm pakkerbestår av flere analyser som ofte hører sammen for å få en best mulig oversikt over aktuelt tema. Analysepakkene vil være rimeligere enn hvis man bestiller de enkelte analysene hver for seg

Matoverfølsomhet 44 + GI Effects Gut P + SIBO
Analysepakke for å undersøke mikrobiota/tarmfloraen, IgG matantistoff overfor 44 matvarer og bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO)
IBS - pakke (GI Effects Gut Pathogen + SIBO)
Analyse bestående av en pakke med GI Effects Gut Pathogen + SIBO (se under hver enkelt analyse)
Gastropanel - Magesekk
Analyse bestående av en pakke med tester for å vurdere tilstanden til mageslimhinnen hos pasienter med dyspeptiske mageplager (for lite eller for mye magesyre)

Vitaminer, Mineraler og Fettsyrer

Ernæring analysene undersøker nivået av ulike næringsstoff kroppen trenger slik som mineraler, fettsyrer, vitaminer, aminosyrer med mer. Resultatene av analysene kan gi nyttig informasjon om kostholdet og om det er nødvendig med tilleggsnæring i form av kostholdsendring og eventuelle tilskudd.

Fettsyrer i røde blodceller (RBC)
Analyse av 22 fettsyrer fra Omega-3, Omega-6, Omega-7/9, mettet fett og transfett. Inkludert den viktige markøren Omega-3 Index
Mineral- og Spormetall Panel
Analyse av de mest sentrale mineralene og spormetallene som magnesium, kalsium, kalium, natrium, selen, sink, kobber, og jern. Analysene utføres på blodprøver og andre preanalytiske forhold slik at resultatene fra analysene på best mulig vis reflekterer nivået til de utvalgte mineralene og spormetallene
Vitaminpakke
Vitaminer er organiske forbindelser som i små mengder er nødvendige for en lang rekke metabolske reaksjoner og funksjoner i kroppen.
Magnesium i røde blodceller
Analyse av magnesium både i serum og i røde blodceller (magnesium nivået inne i de røde blodcellene)

Hjerte-Kar og Kolesterol

Hjerte-Kar og Kolesterol analysene er utviklet for å undersøke mer spesifikt faktorer som har betydning for forebygging og behandling av hjerte-kar sykdommer og sykdommer knyttet til lipid (fett) omsetningen. Analysene som inngår her kommer i tilegg til/kompletterer de tradisjonelle Hjerte-Kar- og Kolesterol analysene som kan tas hos fastlege.

Lipoprint
Analyse av total kolesterol, VLDL kolesterol, HDL kolesterol, intermedierte LDL partikler (ILDL A, B,C), lbLDL (store luftige) og sdLDL (små tette) partikler, samt gjennomsnittlig partikkelstørrelse
Lipoprotein-assosiert fosfolipase A2 (Lp-PLA2)
Lipoproteinassosiert fosfolipase A2. Regulert av mediatorer av inflammasjon.
Oksidert LDL
Oksydert LDL er mere atherogent enn vanlig LDL og finnes ofte høy i tidlig fase ved dannelse av arteriosklerotiske påleiringer i blodårer
Hjerte/Kolesterol pakke
Det er velkjent at høyt nivå av kolesterol i blodet er en risikofaktor for hjerte og karsykdom

Flåttbårne infeksjoner

Flåttbårne infeksjoner undersøker antistoffene IgG og IgM mot flåttbårne mikrober, vi tilbyr også en svært avansert undersøkelse (PCR-DNA) av selve flåtten. Med denne undersøkelsen kan man undersøke om flåtten man har funnet, er infisert av flåttbårne bakterier og virus

Undersøkelse av flåtten
Analyse av selve flåtten (hele) eller bestanddeler av flått for påvisning av bakterier som Borrelia bakteriearter, Borrelia virus (TBE-virus), Anaplasma (Ehrlichia), Babesia og Rickettsia arter
Flåttbårne Infeksjoner
Analyse av mulige antistoff mot ulike flåttbårne mikrober (IgG og IgM antistoff mot Borrelia (Immunblot og ELISA ved positiv Immunblot), Bartonella, Ehrlichia (Anaplasma), Rickettsia, Francisella, Babesia (bare IgG) i serum

Mikrobiologi

Analyser for påvisning av ulike virus og bakterier basert på PCR

Koronavirus (SARS-CoV-2) RT-PCR
Superrask analyse for påvisning av SARS-CoV-2 med PCR teknologi
Antistoff IgG Koronavirus / Vaksinerespons
Analyse mot SARS-CoV-2 (COVID-19) undersøker nivået av IgG antistoff mot coronaviruset
COVID-19 i fæces (avføring)
Covid-19 i Fæces test er en test for påvisning av Sars-CoV-2 viruset i fæces (avføring)

Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi omfatter biokjemiske , fysiologiske og cellulære prosesser hos mennesket.  Så godt som all menneskelig aktivitet, både viljestyrt og autonom,  er styrt og kontrollert av biokjemiske prosesser som kontinuerlig foregår i alle celler i kroppen. De ulike organer i kroppen har  proteiner/enzymer knyttet til prosesser som er mer eller mindre spesifikke for nettopp dette organ. Det kan vi bruke til å stille diagnoser eller undersøke organfunksjon,  f.eks er det slik at ved sykdom i lever vil nivået av det relativt spesifikke leverenzym ALAT øke i blodet, og det kan vi måle. Vi kan  også vurdere om du har for mye eller for lite av stoffer, f.eks mineraler og vitaminer. På denne måten er blodprøvesvar svært viktig for å stille diagnose og fortløpende vurdere pasientens tilstand.  Faktisk er det slik at blodprøvesvar er av avgjørende betydning for å stille riktig diagnose hos > 80% av alle innlagte pasienter på sykehus.

På lab1 har vi satt sammen en del analysepakker som er relevante for vanlige kliniske problemstillinger. Dette kan du bestille selv uavhengig av fastlege eller annen henviser. Lab 1 har tilknyttet spesialist i medisinsk biokjemi som ut fra din kliniske problemstilling kan hjelpe deg å velge analysepakke (preanalytisk konsultasjon) og sammen med deg tolke og rådgi deg om analyseresultatene (postanalytisk konsultasjon). Lab1 er et diagnostisk laboratorium og driver ikke aktiv behandling, men gir gjerne råd om videre oppfølgning. 

Betennelse, kronisk systemisk
Mistanke om kroniske inflammasjon av infeksiøs eller autoimmun karakter
Oksidativt stress
En overproduksjon av oksygenradikaler eller utilstrekkelig antioksidativ kapasitet kan føre til oksidativt stress i organismen
Blodstatus
Hvordan ser min generelle helse ut basert på utvalgte blodprøver? Har jeg noen (skjulte) helseproblemer - infeksjon, betennelse, jernmangel, lipid- eller karbohydratmetabolisme forstyrrelser (f.eks. Diabetes) osv.? Har jeg et sterkt immunforsvar? Har jeg normal funksjon i skjoldbruskkjertelen, leveren og nyrene mine? Hva er kroppens lagre av jern og vitamin D?
Tretthet/Slapphet
De aller fleste av oss er fra tid til annen preget av tretthet og føler oss slitne.
Ernæringsstatus (malnutrisjon)
Underernæring er mangel på protein og energi
Overvekt/fedme
Overvekt og fedme blir vanligvis definert ved hjelp av kroppsmasseindeks (BMI)
Stockholm-3 Prostata test
Stockholm-3 testen er en blodprøve til diagnostikk av prostatakreft
Immunforsvar
Laboratorietesting spiller en sentral rolle i evalueringen av immunforsvaret. Alle resultatene må sammenlignes med aldersbestemte referanseområder

Andre analyser

NeuroSpot
NeuroSpot er en analyse som kan påvise ubalanser knyttet til langvarige belastninger. Ulike hormoner og signalstoffer blir undersøkt basert på en urin- og spyttprøve

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon