Våre analyser

Her finner du en fullstendig oversikt av analysene som vi har mest fokus på. Mange av analysene er unike og kan ikke utføres noen andre steder i Norge. Klikk deg inn på hver enkelt analyse for å få mer informasjon eller for å bestille analyse. Grunnet personvern, kan du kun bestille en analyse av samme type per person. Hvis du ønsker å bestille flere ulike analyser kan dette gjøres i skjemaet under «Bestill analyser» som du finner på analysesiden. Les mer om våre priser og tjenester her 

particle

Matoverfølsomhet/sensitivitet

Matoverfølsomhet/sensitivitet er immunmedierte reaksjoner mot ulike næringsstoffer (proteiner, peptider). Reaksjonene oppstår ikke alltid på samme tidspunkt som når du spiser det aktuelle næringsstoffet. Disse plagene kan oppstå lenge etter inntak av mat og derfor vanskelige å spesifisere.  Dette kan være forsinkede immunreaksjoner og kan være mediert av immunkomplekser (antigen-antistoff). Type III og IV hypersensitivitet, IgG medierte matoverfølsomhet og IgA er eksempler.

Matintoleranse

Matintoleranse oppstår når det er mangel på spesifikke enzymer som bidrar til å bryte ned/fordøye næringsstoffer i mat, næringsstoffer som det blir for store mengder av slik at de ikke blir komplett fordøyet, eller spesifikke næringsstoffer som blir ufullstendig nedbrutt i tarmen. Vanlige eksempler på matintoleranser er laktoseintoleranse, FODMAP-intoleranse, fruktoseintoleranse, opioide peptider fra gluten og melk.

Analyse Pris
UriPep – Peptider i Urin  1550,-
Histaminintoleranse 1650,-

Tarmpermeabilitet/lekk tarm

particle

Tarmpermeabilitet eller lekk tarm er forbundet med kroniske gastrointestinale ubalanser, så vel som mange systemiske lidelser. Tynntarmen fungerer som et fordøyelses- / absorberende organ for næringsstoffer, samt en immunologisk og mekanisk barriere mot økt opptak av bakterier, matantigener og andre makromolekyler. Økt tarmpermeabilitet (lekk tarm) i tynntarm kan medføre at mange fremmende stoffer kan passere tarmbarrieren (oral toleranse) med påfølgende immun respons og mulighet for utvikling av symptomer og sykdommer.

Bakteriell overvekst i tynntarm (SIBO)

Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO) er forbundet med kroniske fordøyelsesubalanser, så vel som systemiske lidelser. SIBO er et syndrom karakterisert av overvekst av antall bakterier og/eller unormale typer av bakterier i tynntarmen. Dette er både anaerobe og aerobe bakterier som normalt finnes i tykktarmen, men som av forskjellige årsaker befinner seg i tynntarmen. 

Dysbiose/Tarmflora

Dysbiose/tarmflora ubalanser er en ubalanse i tarmfloraens bakteriesammensetning. Analysene under denne kategorien analyserer tarmfloraen både med hensyn på bakterier, sopp og parasitter. Ubalanser i tarmfloraen er knyttet til en rekke sykdommer og helseplager. 

Gastropakker

Gastropakker består av flere analyser som ofte hører sammen for å få en best mulig oversikt over aktuelt tema. Analysepakkene vil være rimeligere enn hvis man bestiller de enkelte analysene hver for seg.

Ernæring

Ernæring analysene undersøker nivået av ulike næringsstoff kroppen trenger slik som mineraler, fettsyrer, vitaminer, aminosyrer med mer. Resultatene av analysene kan gi nyttig informasjon om kostholdet og om det er nødvendig med tilleggsnæring i form av kostholdsendring og eventuelle tilskudd.

Inflammasjon/oksidativt stress

Inflammasjon/oksidativt stress analysene undersøker om kroniske helseplager kan skyldes systemisk inflammasjon (betennelse) og eller oksidativt stress. Oksidativt stress forårsakes av en ubalanse mellom pro-oksidative prosesser/substanser og antioksidant systemet. Oksidativt stress kan oppstå som følge av stråling, tungmetaller, røyking, toksiner, hard fysisk belastning, inaktivitet, infeksjoner og sykdommer og/eller redusert inntak/opptak av antioksidanter i kostholdet vårt. Kronisk systemisk lavgradert inflammasjon er en tilstand preget av betennelser som kan gi kroniske helseplager.

Analyse Pris
Cytokin - panel 2900,-
TNF-alfa 700,-
TAC/TOC 1500,-
TH1/TH2 immunity 3000,-

Flåttbårne infeksjoner

Flåttbårne infeksjoner analysene undersøker antistoff type IgG og IgM mot mulige flåttbårne mikrober, samt at vi har en svært avansert undersøkelse (PCR-DNA) av selve flåtten. Med denne undersøkelsen kan man undersøke om flåtten man har fått tak i, er infisert av flåttbårne bakterier og virus.

Kapillærtester

Kapillærtester er analyser som kan tas med et stikk i fingeren for så å overføre blod til et filtrerpapir som så sendes til laboratoriet for undersøkelse.

Analyse Pris
ImuPro 22 1250,-
ImuPro 44 1700,-
ImuPro 90 2950,-
Fettsyrer i røde blodceller 1130,-

Mikrobiologi - Seksuelt Overførbare Sykdommer (SOS) og bakteriell vaginose

Seksuelt Overførbare Sykdommer/Infeksjoner (SOS) er sykdommer som overføres ved seksuell kontakt. Smitten skjer ved kontakt mellom hud og slimhinner i munn, kjønnsorgan eller tarm. Noen seksuelt overførbare infeksjoner kan smitte via blod. Til SOS hører blant annet sykdommene gonoré, hepatitt,herpes,hiv,kjønnsvorter,klamydia,mykoplasma,skabb, trichomonas og syfilis. Det finnes også plager, sykdommer og infeksjoner i underlivet som ikke skyldes smitte ved seksuell kontakt. Til disse hører bakteriell vaginose, sopp og endometriose.  Resultatene fra våre mikrobiologiske analyser, vil bli validert/godkjent og tolket av Lab1s legespesialist i medisinsk mikrobiologi.

Analyse Pris
Klamydia 169,-
Gonoré 169,-
Genital mycoplasmainfeksjon 169,-

SYNLAB Group

Lab1 er eid av SYNLAB Group, som nå er størst i Europa innen laboratorieanalyser og laboratorieservice. Vi har muligheten til å tilby alle analyser som Synlab tilbyr. Vi gjør oppmerksom på at noen analyser er lovregulert i Norge og vil ikke kunne utføres. Ved å følge linken her, vil du kunne få en fullstendig oversikt av analysene som er tilgjengelig. Hvis du vil utføre analyser som ikke er på vårt rekvisisjonsskjema, ønsker vi at du tar kontakt med oss for nærmere detaljer knyttet til praktisk gjennomføring og priser.

Genova Diagnostics

Vi har et eksklusivt samarbeid med Genova Diagnostics og deres prøver er bare tilgjengelige via Lab1. Prøvene som de tilbyr er i mange tilfeller unike og sammensetningen av analyser utføres ingen andre steder. Ved å følge linken her, vil du kunne få en fullstendig oversikt av analysene som er tilgjengelig. Hvis du vil utføre analyser som ikke er på vårt rekvisisjonsskjema, ønsker vi at du tar kontakt med oss for nærmere detaljer knyttet til praktisk gjennomføring og priser.

Er det noe du savner på vår analysemeny og lurer på om vi kan utføre det? Ta gjerne kontakt med oss.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Top