Bergen onsdag 6. november

Bioingeniør og daglig leder ved Lab1 Dag Tveiten vil ta for seg flere spennende temaer.


 

Våre analyser

Her finner du oversikt over analysene som vi har vårt hovedfokus på. Mange av disse er unike og kan ikke analyseres noen andre steder i Norge. Alle analysene med unntak av de mikrobiologiske analysene, omfattes av begrepet «alternativ behandling», dette på grunn av at de anvendes utenfor den offentlige helsetjenesten selv om de rekvireres av autorisert helsepersonell. 

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de prøvene du ønsker, men vi anbefaler at du har kontakt med en lege eller behandler/terapeut for å sikre oppfølging og evt. behandling.

Med vår nettløsning kan du bestille analyser i hele Norge!

 

Her kan du fylle ut vårt  rekvisisjonsskjema online, dette må du så skrive ut og sende oss sammen med dine aktuelle analyser. Les mer om våre priser og tjenester  her 

Matoverfølsomhet/sensitivitet

Matoverfølsomhet/sensitivitet er immunmedierte reaksjoner mot ulike næringsstoffer (proteiner, peptider). Reaksjonene oppstår ikke alltid på samme tidspunkt som når du spiser det aktuelle næringsstoffet. Disse plagene kan oppstå lenge etter inntak av mat og derfor vanskelige å spesifisere. 

UMA - Utvidet Matoverfølsomhet
Analyse av antistoff type IgG mot 44 matvarer, samt antistoff type IgA mot casein (melkeprotein) og gliadin (gluten), cøliaki antistoff og zonulin (markør for lekk tarm).
Matoverfølsomhet 44
Analyse av antistoff type IgG mot 44 matvarer, samt antistoff type IgA mot casein (melkeprotein) og gliadin (gluten)
Matoverfølsomhet 22
Analyse av antistoff type IgG mot 22 matvarer, samt antistoff type IgA mot casein (melkeprotein) og gliadin (gluten)
Cøliaki Panel
Analyse av antistoff type IgA transglutaminase og IgG deamidert gliadin
GlutenScreen
Analyse av gluten antistoffene IgA gliadin (AGA-IgA), IgG gliadin (AGA-IgG), IgA og IgG transglutaminase, IgA og IgG deamidert gliadin, IgE gluten, IgA Total
IgA gliadin (AGA), IgA casein
Analyse av antistoff type IgA mot casein (melkeprotein) og gliadin (gluten)
IgA gliadin (AGA) i fæces/avføring
Analyse av antistoff type IgA (AGA) i fæces
IBS-D
Analysepakke med anti-IgG gliadin (AGA-IgG), anti-IgG transglutaminase, HLA DQ2
MelkeproteinScreen
Analyse av melkeprotein antistoffene IgA og IgG kumelk, IgG og IgA casein, IgG alfa-laktalbumin, IgG beta-laktoglobulin

Matintoleranse

Matintoleranse oppstår når det er mangel på spesifikke enzymer som bidrar til å bryte ned/fordøye næringsstoffer i mat, næringsstoffer som det blir for store mengder av slik at de ikke blir komplett fordøyet, eller spesifikke næringsstoffer som blir ufullstendig nedbrutt i tarmen. Vanlige eksempler på matintoleranser er laktoseintoleranse, FODMAP-intoleranse, fruktoseintoleranse, opioide peptider fra gluten og melk.

UriPep - Peptider i Urin
Analyse av opioide peptider (korte proteiner) fra melk og opioide peptider fra gluten.
Histaminintoleranse
Analyse av histamin og enzymet som bryter ned histamin i kroppen - diaminoksidase (DAO)

Tarmpermeabilitet/lekk tarm

Tarmpermeabilitet eller lekk tarm er forbundet med kroniske ubalanser i tarmkanalen, så vel som mange plager. Tynntarmen fungerer som et fordøyelses- / absorberende organ for næringsstoffer, samt en barriere mot økt opptak av bakterier, matantigener og andre makromolekyler. Økt tarmpermeabilitet (lekk tarm) i tynntarm kan medføre at mange fremmende stoffer kan passere tarmbarrieren (oral toleranse) med påfølgende immunrespons.

Zonulin i serum
Analyse av Zonulin i serum. Zonulin er et protein involvert ved tarmpermeabilitet/lekk tarm
Zonulin i fæces/avføring
Analyse av Zonulin i fæces/avføring. Zonulin er et protein involvert ved tarmpermeabilitet/lekk tarm
Sekretorisk IgA i spytt/saliva
Analyse av sekretorisk IgA i spytt/saliva - sekretorisk IgA er en viktig beskyttelseskomponent i alle slimhinner
Sekretorisk IgA i fæces/avføring
Analyse av sekretorisk IgA i fæces/avføring - sekretorisk IgA er en viktig beskyttelseskomponent i alle slimhinner

Bakteriell overvekst i tynntarm (SIBO)

Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO) er forbundet med fordøyelsesplager, mage-tarm plager. SIBO er et syndrom karakterisert av overvekst av antall bakterier og/eller unormale typer av bakterier i tynntarmen.

SIBO pusteprøve
Analyse av utpust av metangass og hydrogengass som utrykk for bakteriell overvekst i tynntarmen
LBP – Lipopolysakkarid bindende protein
Analyse av LBP i serum. LBP er et protein som er bærer av sukkermolekyler fra bakterier og kan være forhøyet ved SIBO

Dysbiose/Tarmflora

Dysbiose/tarmflora ubalanser er en ubalanse i tarmfloraens bakteriesammensetning. Analysene under denne kategorien analyserer tarmfloraen både med hensyn på bakterier, sopp og parasitter. Ubalanser i tarmfloraen er knyttet til en rekke sykdommer og helseplager. 

CPx3 - Comprehensive Parasitology profile
Analyse av bakterier, probiotika (gunstig tarmflora), sopp og parasitter i fæces/avføring
CDSA2.0 - Comprehensive Digestive Stool Analysis 2.0
Analyse av bakterier, probiotika (gunstig tarmflora), sopp og parasitter i fæces/avføring. I tillegg analyseres en rekke biomarkører i samme prøven knyttet til fordøyelsen, betennelse og noen av de metabolske forholdene i tarmen.
GI Effects - Comprehensive Profile
Analyse av bakterier, probiotika (gunstig tarmflora), sopp og parasitter i fæces/avføring både med dyrkningsmetoder og DNA/PCR. I tillegg analyseres en rekke biomarkører i samme prøven knyttet til fordøyelsen, betennelse og noen av de metabolske forholdene i tarmen.
GI Effects Gut Pathogen Profile
Analysen kan påvise tilstedeværelse av parasitter, gunstige bakterier (probiotika), patogene bakterier og sopp i avføringsprøve

Gastropakker

Gastropakker består av flere analyser som ofte hører sammen for å få en best mulig oversikt over aktuelt tema. Analysepakkene vil være rimeligere enn hvis man bestiller de enkelte analysene hver for seg.

Matoverfølsomhet 22 + CPx3 + SIBO
Analyse bestående av en pakke med Matoverfølsomhet 22 + CPx3 + SIBO (se under hver enkelt analyse)
ImuPro 22 + CPx3 + SIBO
Analyse bestående av en pakke med ImuPro22 (kapillærblod) + CPx3 + SIBO (se under hver enkelt analyse)
ImuPro 44 + CPx3 + SIBO
Analyse bestående av en pakke med ImuPro44 (kapillærblod) + CPx3 + SIBO (se under hver enkelt analyse)
GastroScreen
Analyse av en rekke antistoff som kan være involvert ved ulike fordøyelsesplager: Matoverfølsomhet: IgA gliadin (AGA), IgG gliadin (AGA), IgA casein, IgG kumelk, IgA transglutaminase, IgG deamidert gliadin. Magesår: IgA/IgG Helicobacter pylori. Gastritt (betennelse i magesekkslimhinnen): IgG parietalceller, IgG intrinsisk faktor. Inflammatorisk tarmsykdommer: IgA Saccharomyces cerevisiae (ASCA), p-ANCA (anti-nøytrofilt cytoplasma-antistoff
IBS - pakke (CPx3 + SIBO)
Analyse bestående av en pakke med CPx3 + SIBO (se under hver enkelt analyse)

Ernæring

Ernæring analysene undersøker nivået av ulike næringsstoff kroppen trenger slik som mineraler, fettsyrer, vitaminer, aminosyrer med mer. Resultatene av analysene kan gi nyttig informasjon om kostholdet og om det er nødvendig med tilleggsnæring i form av kostholdsendring og eventuelle tilskudd.

Fettsyrer i røde blodceller (RBC)
Analyse av 22 fettsyrer fra Omega-3, Omega-6, Omega-7/9, mettet fett og transfett. Inkludert den viktige markøren Omega-3 Index
Mineral- og Spormetall Panel
Analyse av de mest sentrale mineralene og spormetallene som magnesium, kalsium, kalium, natrium, selen, sink, kobber, og jern. Analysene utføres på blodprøver og andre preanalytiske forhold slik at resultatene fra analysene på best mulig vis reflekterer nivået til de utvalgte mineralene og spormetallene.
NutrEval
Analysere mer enn 100 ulike biomarkører innen vitaminer, mineraler, fettsyrer, aminosyrer, oksidativt stress, tungmetaller. NutrEval er en svært omfattende analyse og som kan si noe om ernæringstilstanden i kroppen.
Magnesium i RBC
Analyse av magnesium både i serum og i røde blodceller (magnesium nivået inne i de røde blodcellene)
Magnesiumprotokollen
Analysepanel spesifikt for Magnesiumprotokollen inkludert Kobber, Ceruloplasmin, Magnesium i RBC og serum, Jern, Ferritin, Transferrin, Jernbindingskapasitet, Sink i plasma, Vitamin D (25-OH), Vitamin B12, Hemoglobin (Hgb). Vitamin A (retinol) kan bestilles som en Add-On test.
Lipoprint
Analyse av total kolesterol, VLDL kolesterol, HDL kolesterol, intermedierte LDL partikler (ILDL A, B,C), lbLDL (store luftige) og sdLDL (små tette) partikler, samt gjennomsnittlig partikkelstørrelse. 
Koenzym Q10
Analyse av koenzym Q10 i serum
Vitamin D
Analyse av vitamin D (Vitamin D3 (25-OH)) i serum 

Inflammasjon/oksidativt stress

Inflammasjon/oksidativt stress analysene undersøker om kroniske helseplager kan skyldes inflammasjon (betennelse) og/eller oksidativt stress. Oksidativt stress kan oppstå som følge av stråling, tungmetaller, røyking, toksiner, hard fysisk belastning, inaktivitet, infeksjoner, sykdommer og/eller redusert inntak/opptak av antioksidanter i kostholdet.

Cytokin - panel
Analyse av betennelsesproteiner  Interleukin 1-Beta, Interleukin 2, Interleukin 4, Interleukin 6, Interleukin 8, Interleukin 10
TNF-alfa
Analyse av TNF-alfa
TAC/TOC
Analyse av generelt antioksidantforsvar (TAC) og oksidativ belastning/frie radikaler (TOC)
TH1/TH2 Immunity
Analyse av balansen mellom TH1 og TH2 immunreaksjon basert på cytokinene Interleukin-4 (basal og stimulert), Interferon-gamma INF (basal og stimulert), INF gamma/IL4 ratio, Interleukin-17 (basal og stimulert)

Kapillærtester

Kapillærtester er analyser som utføres med et fingerstikk. Dette er tester som enkelt kan tas på egenhånd hjemme. 

ImuPro 22
Analyse av antistoff type IgG mot 22 matvarer
ImuPro 44
Analyse av antistoff type IgG mot 44 matvarer
ImuPro 90
Analyse av antistoff type IgG mot 90 matvarer
Fettsyrer i røde blodceller
Analyse av 22 fettsyrer fra Omega-3, Omega-6, Omega-7/9, mettet fett og transfett. Inkludert den viktige markøren Omega-3 Index

Flåttbårne infeksjoner

Flåttbårne infeksjoner undersøker antistoffene IgG og IgM mot flåttbårne mikrober, vi tilbyr også en svært avansert undersøkelse (PCR-DNA) av selve flåtten. Med denne undersøkelsen kan man undersøke om flåtten man har funnet, er infisert av flåttbårne bakterier og virus.

Undersøkelse av flåtten
Analyse av selve flåtten (hele) eller bestanddeler av flått for påvisning av bakterier som Borrelia bakteriearter, Borrelia virus (TBE-virus), Anaplasma (Ehrlichia), Babesia og Rickettsia arter
Flåttbårne Infeksjoner
Analyse av mulige antistoff mot ulike flåttbårne mikrober (IgG og IgM antistoff mot Borrelia (Immunblot og ELISA ved positiv Immunblot), Bartonella, Ehrlichia (Anaplasma), Rickettsia, Francisella, Babesia (bare IgG) i serum

Mikrobiologi - Seksuelt Overførbare Sykdommer (SOS) og bakteriell vaginose

Seksuelt Overførbare Sykdommer/Infeksjoner (SOS) er sykdommer som overføres ved seksuell kontakt. Smitten skjer ved kontakt mellom hud og slimhinner i munn, kjønnsorgan eller tarm. Noen seksuelt overførbare infeksjoner kan smitte via blod. Til SOS hører blant annet sykdommene gonoré, hepatitt, herpes, hiv, kjønnsvorter, klamydia, mykoplasma, skabb, trichomonas og syfilis. Det finnes også plager, sykdommer og infeksjoner i underlivet som ikke skyldes smitte ved seksuell kontakt. Til disse hører bakteriell vaginose, sopp og endometriose.  Resultatene fra våre mikrobiologiske analyser, vil bli validert/godkjent og tolket av Lab1s legespesialist i medisinsk mikrobiologi.

Komplett sjekk
Analyse av genital forekomst av bakteriene C. trachomatis (klamydia), N. gonorrhoeae (gonoré), C. trachomatis serotype 1,2 eller 3 (LGV), M. genitalium og protozoen T. vaginalis, samt anal og oral forekomst av C. trachomatis (klamydia) og N. gonorrhea (gonoré).
Utvidet panel
Analyse av genital forekomst av bakteriene C. trachomatis (klamydia), N. gonorrhoeae (gonoré), C. trachomatis serotype 1,2 eller 3 (LGV), M. genitalium og protozoen T. vaginalis
Klamydia og gonoré
Analyse av genital forekomst av bakteriene C. trachomatis (klamydia), N. gonorrhoeae (gonoré)
Klamydia
Analyse av genital forekomst av bakterien C. trachomatis (klamydia)
Gonoré
Analyse av genital forekomst av bakterien N. gonorrhoeae (gonoré)
Genital mycoplasmainfeksjon
Analyse av Mycoplasma genitalium 
Bakteriell vaginose
Analyse av bakteriene Gardnerella vaginalis og Atopobium vaginae, samt for 6 ulike Candida-arter; C.albicans, C.dubliniensis, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, og C.tropicalis.

Andre analyser

NeuroSpot
NeuroSpot er en analyse som kan påvise ubalanser knyttet til langvarige belastninger. Ulike hormoner og signalstoffer blir undersøkt basert på en urin- og spyttprøve.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon