UriPep - Peptider i Urin

Beskrivelse

UriPep - Peptider i urin er en analyse som undersøker tilstedeværelse av opioide peptider (små korte proteiner) fra gluten og meieriprodukter (kumelk). Symptomer ved depresjoner, psykoser, ADHD og autisme kan hos noen skyldes økt mengde opioide peptider fra gluten og melk. Opphopingen skyldes kombinasjonen av økt inntak og svikt i nedbrytingen, dvs at peptidaser (enzymer som skal bryte ned peptider) ikke fungerer optimalt. Peptidene kan passere mage-tarm barrieren og gå over i blodet og til nyrene hvor de kan skilles ut i urinen. Peptidene kan også passere blod-hjerne barrieren. Opioide reseptorer finnes både i nervesystemet, mage-tarm og i luftveiene.

Indikasjon

Mistanke om matintoleranse knyttet til i første rekke nevro-psykiske symptomer

Biomarkører som inngår

Beta-casomorfin 1-3, 1-4, 1-4 amid, 1-5, 1-5 amid, 1-7 og 1-8. Gluteneksorfin A4, A5, B4, B5, C

Noen medikamenter kan påvirke nivået av peptidene, dvs redusere peptidutskillelsen og resultere i lavere konsentrasjoner av de opioide peptidene som vi måler. Eksempler på medikamenter som kan påvirke peptidene er:

Antipsykotiske medisiner: Abilify, Haldol, Largactil, Cisordinol, Risperdal, Zyprexa, Seroquel

Antidepressive medisiner: Anafranil, Atarax, Sarotex, Seroxat, Sinequan, Surmontil, Tolvon

Antiepileptiske medisiner: Karbamazepin, Lamictal, Tegretol

Praktisk informasjon

Pris Kr. 1550,-
Prøvemateriale 1. morgenurin (spesialrør, må rekvireres fra Lab1)
Metode

HPLC-MsMs

Utførende laboratorium Lab1
Forsendelse av prøven til Lab1 Romtemperatur/kjølig
Lagring av prøven Frossen
Svartid

2 uker, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.)

Andre aktuelle analyse

Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser, Dysbiose/Tarmflora analyser, SIBO – Bakteriell overvekst i tynntarmen

Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest. Se her hva som skjer etter du har bestilt. For å bestille flere analyser trykke bestill analyser og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Prøvetaking

Dette er en test du selv tar hjemme

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top