Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de prøvene du ønsker, men vi anbefaler at du har kontakt med en lege eller behandler/terapeut for å sikre oppfølging og evt. behandling.

Beskrivelse

Inflammasjon(betennelse) er vevets lokale reaksjon på skade (smerte, hevelse, rødhet, varme). Årsaker kan være infeksjoner (bakterier, virus, parsitter,sopp) eller kjemiske,fysiske og autoimmune prosesser. Inflammasjon er altså et langt viere begrep enn infeksjon.

Indikasjon/brukes ved

Mistanke om kroniske inflammasjon av infeksiøs eller autoimmun karakter. Symptomene kan være feber av ukjent årsak, langvarig slapphet og tretthet, smerter fra et eller flere organsystemer, hevelse i ledd, nedsatt funksjon. Ofte har symptomene vart en stund og man har ikke klart å stille diagnose. Hvis plagene persisterer, og ofte går over i en mere langvarig fase kan det være aktuelt å bestille analysepakken kronisk systemisk inflammasjon (betennelse) på Lab1. Denne kan være egnet både til å stille en diagnose og til å følge sykdomsaktivitet og behandlingseffekt. Vi anbefaler at denne analysepakken rekvireres av lege eller i samråd med lege og tolkes/følges opp av lege. Analyseresultatene vil bli tolket av legespesialist.

Biomarkører som inngår

Hb (hemoglobin). Ofte anemi ved kroniske infeksjoner, som regel normocytær og normokrom

CRP (C-reaktivt protein). CRP-økning måles allerede etter 8-12 timer ved akutt innsettende sykdom. Kan stige til 3-500 mg/l i løpet av få døgn. Øker ved sykdommer med cellenekrose som bakterielle infeksjoner, aseptiske nekroser som ved akutt hjerteinfarkt, etter kirurgiske inngrep, visse kroniske inflammasjoner og ved maligne sykdommer. Bare moderat økning ved virusinfeksjoner. Økningen kan si noe om alvorlighetsgraden av sykdommen. CRP er godt egnet som parameter for å følge sykdomsaktivitet.

Hvite blodlegemer (leukocytter) med differsialtelling. Grad av leukocytose og typen av leukocytter kan si noe om årsaken til infeksjonen (obs.: holdbarhet 48 timer):

Bakteriell: økt antall nøytrofile granulocytter

Virus: økt antall lymfocytter

Endret cellemorfologi og antall celler ved myeloproliferative sykdommer

IgG/IgA/IgM er de kvantitativt mest dominerende immunglobuliner i plasma. Dette er antistoffer som produseres i plasmaceller som er differensiert fra B-lymfocytter og som bekjemper fremmede bakterier/virus. IgG dannes som respons på løselige antigener som toksiner og produkter av nedbrutte bakterier. IgA finnes i sekreter i luftveier, tarmkanal og urinveier og er spesielt viktig i det lokale infeksjonsforsvar. IgM dannes særlig som respons på antigen på overflaten av en bakterie.

Ferritin er først og fremst et mål på våre jernlagre, men er også en akutt fase protein. Øker ved inflammasjon/infeksjon. Høye verdier taler for kraftig inflammasjon og alvorlig sykdom. Svært høye verdier indikerer at det kan foreligge et hyperinflammatorisk syndrom i form av et makrofag aktiverings syndrom (MAS). Dette er en sjelden, men dramatisk komplikasjon til både infeksjon, autoimmunitet og malignitet.

Komplement C3/C4: komplementsystemet er en viktig del av immunforsvaret og deltar i prosesser som fjerning av immunkomplekser, fagocytose og lyse av bakterier. C3 og C4 er akuttfase proteiner. Høye verdier ved inflammasjon. Bør vurderes i relasjon til andre komplement faktorer. Ved komplement aktivering over tid vil verdiene synke. C3 kan også være økt ved fedme. Lave verdier av C4 ved hereditært angioødem. Da må også C1-inhibitorfunksjon analyseres

Interleukin 6. Kan virke både pro-inflammatorisk og anti-inflammatorisk. Utskilles bl.a. fra T-celler og makrofager for å stimulere immunrespons. Øker også ved fysisk aktivitet. Den proinflammatoriske effekt er assosiert med kronisk inflammasjon og autoimmune sykdommer og kan initiere systemiske infeksjoner som sepsis, SIRS (systemisk inflammatorisk respons syndrom) og akutt pankreatitt. Ved akutt pankreatitt øker IL6 raskere enn CRP

TNF-alfa.  TNF-alfa (tumor nekrose faktor alfa) er et cytokin (betennelsesprotein) som er involvert i systemisk betennelse og er en av flere i en gruppe av cytokiner som stimulerer akutt-fase reaksjoner. TNF-alfa produseres i hovedsak av aktiverte makrofager, men kan produseres av andre celler også. Hovedfunksjonen til TNF-alfa er å regulere immunceller. TNF kan blant annet fremkalle feberreaksjoner, apoptopisk celledød, sepsis (via IL-1 og IL-6) og inflammasjon. Dysregulering av TNF-alfa er involvert ved en rekke kroniske betennelses sykdommer.

Bestillingsmuligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest, dvs at vi sender prøveutstyr hjem til deg med alt du trenger for å ta analysen. Se her hva som skjer etter du har bestilt.

Lurer du på hvilken analyse som er riktig for deg?

Hvis du lurer på hvilken analyse som er riktig for deg i forhold til dine plager, hjelper vi deg gjerne med å velge aktuell analyse for deg og dine helseplager (preanalytisk veiledning). Du kan bestille time her til en preanalytisk veiledning.

Praktisk informasjon

Pris Kr. 3500,-
Prøvemateriale 1 EDTA romtemperatur, 1 serum kjølig, 1 serum frossen, Fastende Blodprøve
Metode

Ulike

Utførende laboratorium SYNLAB, Lab1
Forsendelse av prøven til Lab1 EDTA romtemperatur, serum kjølig, serum frossen
Lagring av prøven EDTA romtemperatur, serum kjølig, serum frossen
Svartid

14 arbeidsdager, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.) Les mer om prøveresultater her

Andre aktuelle analyser

Lipoprint, Fettsyrer i Røde blodceller

Oppfølgingsprøve

Anbefales etter 3-6 mnd. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestilling

For å bestille flere analyser klikk på "Bestill analyse(r)" og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Prøvetaking

Prøven må tas fastende - du må faste fra klokken 22.00 kvelden før prøvetaking. Du kan drikke litt vann. Denne blodprøven tas hos Lab1 i Sandvika eller andre blodprøvetakingsstasjoner se her for flere adresser. Evt. kan du avtale med ditt lokale legekontor for å gjennomføre blodprøvetaking

Kan vi hjelpe deg?

Har du behov for mer informasjon om analysen, ta gjerne kontakt med oss

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon