Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Om oss

Lab1 er et privat medisinsk laboratorium med få ansatte som virkelig brenner for det vi gjør. Vårt mål er å yte så god service som mulig for deg og gi deg den hjelpen du trenger. Vi har alltid pasienten i hovedfokus og har et tett samarbeid med flere organisasjoner knyttet til områdene vi jobber med. På denne måten kan vi veilede deg om videre hjelp og støtte etter at du har fått prøvesvarene dine hos oss.

Om oss

Lab1 er et privat medisinsk laboratorium med fokus på laboratorieanalyser innen mage-tarm plager og matoverfølsomhet, men tilbyr også analyser innenfor en rekke andre områder av medisinen. Lab1 fikk nylig godkjenning av Helsedirektoratet som medisinsk laboratorium innen medisinsk biokjemi. Lege, dr.med. Jon Norseth er nå ansatt som legespesialist i medisinsk biokjemi ved Lab1. Jon Norseth er en svært erfaren legespesialist i laboratoriemedisin med lang fartstid både i private- og sykehuslaboratorier. Han kommer til Lab1 direkte fra en overlegestilling ved laboratoriet ved Bærum Sykehus.

Lab1 er tilknyttet Norsk Helsenett og vårt rekvisisjonsskjema er tilgjengelig i de ulike journalsystemene. Vi sender ut prøvesvar elektronisk til leger gjennom Norsk Helsenett. Pasienter kan motta prøvesvar via Pasientsky. 

Lab1 har ingen refusjonsordning med det offentlige helsevesen (Helfo) og pasientene betaler selv for analysene. Pasienter med egen Helseforsikring, får normalt dekket sine kostnader basert på henvisning fra legespesialist, f.eks. spesialist i indremedisin.

Pasientene som kontakter Lab1 for å ta laboratorieanalyser, får primært rekvirert prøvene fra leger, ernæringsfysiologer og enkelte terapeuter som arbeider med ernæringsveiledning Mange av pasientene som er anbefalt å ta analyser ved Lab1, har vært igjennom en utredning gjennom sin fastlege og ofte også på sykehus, uten at man da har klart å finne en årsak til pasientens plager. 

Siden Lab1 sine analyser foreløpig er utenom refusjonsordning til Helfo, er det derfor også mulig for privatpersoner (>18 år) å bestille analyser uten henvisning fra lege/behandler.

Vårt samarbeid med store internasjonale laboratorier, har gjort det mulig å skreddersy og tilby analyser og analysepakker som er unike i Norge. Analysene Lab1 har å tilby, er godt validert og utføres hos ISO-sertifiserte laboratorier. Flere av analysene er godt dokumentert gjennom en rekke forskningspublikasjoner.

Parallelt jobber vi med å utvikle våre egne analyser og analysemetoder. Vi har rukket å publisere 15 artikler/studier så langt og flere er underveis. Forskning og publikasjoner knyttet til arbeidet vi gjør, er svært viktig for oss siden mye av vårt arbeidsfelt er medisinsk innovativt. Kontakt Lab1 hvis du ønsker å få tilsendt forskningsartikler.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon