Om oss

Lab1 er et privat medisinsk laboratorium med få ansatte som virkelig brenner for det vi gjør. Vårt mål er å yte så god service som mulig for deg og gi deg den hjelpen du trenger. Vi har alltid pasienten i hovedfokus og har et tett samarbeid med flere organisasjoner knyttet til områdene vi jobber med. På denne måten kan vi veilede deg om videre hjelp og støtte etter at du har fått prøvesvarene dine hos oss.

Om oss

Lab1 er et privat medisinsk laboratorium med fokus på laboratorieanalyser innen mage/tarm, livsstilssykdommer (oksidativt stress, inflammasjon, ernæring) og flåttbårne sykdommer. Lab1 er godkjent medisinsk laboratorium i medisinsk mikrobiologi. Siden vi for tiden ikke har ansatt legespesialist i medisinsk biokjemi, er alle andre analyser (unntatt de mikrobiologiske) fra Lab1 underlagt forskriften for Komplementær medisin (Alternativ medisin) i Norge.

Analysene vi tilbyr er utført og vaildert ved våre samarbeidende laboratorium som er godkjente innenfor alle medisinske disipliner. I dette systemet av laboratorier er det over 1000 legespesialister og mer enn 19 000 ansatte

Største aksjonær i Lab1 er Synlab International GmbH - Europas største medisinske laboratorium

Vi er tilknyttet Norsk Helsenett og vårt rekvisisjonsskjema er tilgjengelig i journalsystemene Winmed3, SystemX, Infodoc og Pridoc. Vi sender ut prøvesvar elektronisk til leger. Til pasienter sender vi prøvesvar via PasientSky. Vi benytter det avansert Laboratoriesystemet CGM Analytix (LIS) og kvalitetssystem TQM (Internkontroll iht. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten). TQM er ISO tilpasset.

Lab1 har for tiden ikke rammeavtale med noen av Helseforetakene (pr.2018) og pasientene må betale for analysene selv, evt av Helseforsikring basert på henvisning fra legespesialist (gjelder ikke for legespesialist i almennmedisin)

Pasientene som kommer til Lab1 for å ta laboratorieanalyser, får primært rekvirert prøvene fra leger, ernæringsfysiologer og enkelte terapeuter som arbeider med ernæringsveiledning (B2B). Mange av pasientene som er anbefalt å ta analyser ved Lab1, har vært igjennom en utredning gjennom sin fastlege og ofte også på sykehus, uten at man da har klart å finne en årsak til pasientens plager.

Flere og flere pasienter tar direkte kontakt med Lab1 med ønsket om å få ta ulike type analyser (B2C). Vi anbefaler alltid at pasienten har en konsultasjon med en lege/behandler som kjenner Lab1 sine analyser. På denne måten får pasientene tatt analyser som er mest relevante i forhold til sine plager og ikke minst får de en kyndig veiledning når prøveresultatene foreligger. Siden Lab1 sine analyser foreløpig er utenom refusjonsordning til Helfo, er det derfor også mulig for privatpersoner (<18 år) å bestille analyser uten henvisning fra lege/behandler.

Prøvene kan sendes inn til Lab1 med posten/DHL eller så kan pasientene selv komme til Lab1 i Sandvika for prøvetaking. Lab1 er også prøvetakingsstasjon for både Fürst, Unilabs, Aker – og Ullevål sykehus, med flere, men det forutsetter at pasientene har med henvisning fra sin lege.

Vårt samarbeid med SYNLAB Group, som er det største laboratoriekonsernet i Europa, samt vår eksklusivitetsavtale med amerikanske Genova, har gjort det mulig å skreddersy og tilby analyser og analysepakker som er helt unike i Norge. Analysene Lab1 har å tilby, er godt validert og utføres hos ISO-sertifiserte laboratorier. Flere av testene er godt dokumentert gjennom en rekke forskningspublikasjoner.

Parallelt jobber vi med å utvikle våre egne analyser og analysemetoder. Vi har rukket å publisere 15 artikler/studier så langt og flere er underveis. Forskning og publikasjoner knyttet til arbeidet vi gjør, er svært viktig for oss siden mye av vårt arbeidsfelt er medisinsk innovativt.

SYNLAB sin visjon, oppdrag og verdier er:

VISJON: Tilby kvalitative og innovative medisinske analyser til pasienter i hele verden

OPPDRAG: Bli en ledende leverandør av medisinsk diagnostikk for pasienter, leger og annet helsepersonell, og tilby et så komplett utvalg som mulig av kliniske diagnostiske analyser levert med høyeste kvalitet og pålitelighet.

VERDIER: Pleie og Omsorg | Kvalitet | Pålitelighet | Medisinsk innovasjon | Vitenskapelig utvikling | Tillit og troverdighet | Integritet | Effektivitet | Riktige priser | Kunden i sentrum

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Top