Om oss

Lab1 er et privat medisinsk laboratorium med få ansatte som virkelig brenner for det vi gjør. Vårt mål er å yte så god service som mulig for deg og gi deg den hjelpen du trenger. Vi har alltid pasienten i hovedfokus og har et tett samarbeid med flere organisasjoner knyttet til områdene vi jobber med. På denne måten kan vi veilede deg om videre hjelp og støtte etter at du har fått prøvesvarene dine hos oss.

Om oss

Laboratoriet ble i sin tid startet av Dag Tveiten under navnet Bio Medisinsk Laboratorium og med kun én analyse; Peptider i urin. Bakgrunnen og forskningen rundt Peptider i Urin, ble først utviklet av den legendariske overlegen dr. Karl Ludvig (Kalle) Reichelt. Kalle jobbet ved Lab1 helt frem til sin bortgang høsten 2016, og han var en inspirator samtidig som han var lege/forsker/historieforteller. Fokuset på at ernæring og kosthold kunne være årsaken til en del kjente og ukjente lidelser, har utviklet seg videre til hvor vi er i dag. Våre hovedområder er ernæring-, kosthold- og livsstilssykdommer, samt mage- og tarmproblematikk. Vi har erfart at mange pasienter med disse utfordringene, strever med å finne årsak til sine problemer. Denne pasientgruppen blir dessverre ofte ignorert eller glemt bort.

Vårt samarbeid med Synlab, som er det største laboratoriekonsernet i Europa, samt vår eksklusivitetsavtale med amerikanske Genova, har gjort det mulig å skreddersy og tilby analyser og analysepakker som er helt unike i Norge. Analysene Lab1 har å tilby, er godt validert og utføres hos ISO-sertifiserte laboratorier. Flere av testene er godt dokumentert gjennom en rekke forskningspublikasjoner.

Parallelt jobber vi med å utvikle våre egne analyser og analysemetoder. Vi har rukket å gi ut 15 publikasjoner så langt og flere er underveis. Forskning og publikasjoner knyttet til arbeidet vi gjør, er svært viktig for oss. På forskningsfeltet samarbeider vi med både de fremste aktørene og enkeltindividene i Norge innen ulike fagfelt, og vi har også sterke internasjonale samarbeidspartnere. Vårt ønske er å ekspandere enda mer innenfor dette området, for så å kunne bringe analysene og tankemåtene inn under det offentlige tilbudet for pasientene. 

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Resultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top