Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de prøvene du ønsker, men vi anbefaler at du har kontakt med en lege eller behandler/terapeut for å sikre oppfølging og evt. behandling.

Beskrivelse

Det er velkjent at høyt nivå av kolesterol i blodet er en risikofaktor for hjerte og karsykdom. Fettstoffer (lipider) er ikke vannløselige og må derfor transporteres bundet til såkalte lipoproteiner i blod. Ved å bestemme de ulike lipoproteinfraksjoner kan man få en risikoprofil med tanke på hjerte/karsykdom. Denne analysepakken bestemmer et utvidet antall lipoproteinfraksjoner, og gir et mål for størrelse og antall av de farligste LDL-partiklene. I tillegg analyseres også en del andre biomarkører som har vist seg nyttige for å estimere langtids risiko for hjerte-karsykdom, og som kan brukes som behandlingsmål ved behandling for å redusere risiko.

Indikasjon/brukes ved

Måle og karakterisere fettstoffer og andre biomarkører i blodet med tanke på å estimere risiko for hjerte/kar sykdom for å kunne iverksette tiltak for å forhindre dette.

Biomarkører som inngår

Total -kolesterol: summen av alle kolesterolfraksjonene i blodet

HDL-kolesterol: Det «godartede» kolesterolet. HDL lipoprotein frakter kolesterol fra vevene til lever der det kan skilles ut i gallen

LDL-kolesterol: det «farlige» kolesterolet som er direkte korrelert til arteriosklerose og risiko for hjerte/kar sykdom

TG (triglyserider): fettstoffer i blodet bundet til et lipoprotein som heter VLDL (very low density lipoprotein). Nivået av VLDL-TG er knyttet direkte til inntak av mettet fett og sukker. Sukker omdannes til fett i lever, spesielt hos pasienter med overvekt, insulinresistens etc. Høyt sukkerinntak medfører høyt nivå av VLDL som kan omdannes til det farlige LDL-kolesterol. For pasienter med hjerte/kar sykdom er det derfor viktig å redusere inntak av sukker.

TG/HDL: beregnet risikoparameter for hjerte/kar sykdom. Lav ratio indikerer liten risiko for arteriosklerotisk hjertesykdom. Høy TG er en risikofaktor for arteriosklerotisk hjerte/kar sykdom, bl.a. ved å redusere HDL. Høy TG/HDL ratio blir da et viktig incitament for å redusere inntak av karbohydrater i kosten for å få ned TG og øke nivået av HDL.

ApoA1 (Apolipoprotein A1) er det kvantitativt viktigste apolipoproteinet i HDL-partiklene. Konsentrasjonen av ApoA1 er nært assosiert til konsentrasjonen av HDL-kolesterol. Hver HDL-partikkel kan inneholde flere ApoA1 molekyler.

ApoB (Apolipoprotein B-100) er det kvantitativt viktigste apolipoproteinet i LDL-partiklene. Det er bare ett ApoB molekyl per LDL-partikkel. Konsentrasjonen av ApoB blir derfor et godt estimat for antall sirkulerende LDL-partikler. Et gitt nivå av LDL-kolesterol kan være indusert av mange små LDL-partikler eller noen få store LDL-partikler. Forholdet mellom s-ApoB og LDL kolesterol gir derfor et estimat på størrelsen av LDL-partiklene. Små tette LDL-partikler oppfattes som mere farlige for arteriosklerose enn store fluffy LDL-partikler. Ytterligere informasjon om størrelsesfordelingen av LDL-partiklene får man ved å bestille analysen Lipoprint.

ApoB/ApoA1 ratio Beregnet risikoparameter for arteriosklerotisk hjerte-kar sykdom. Lav ratio betyr lavere risiko for arteriosklerotisk sykdom.

Lp(a) er en genetisk risikomarkør for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. En høy verdi av Lp(a) vil være et viktig incitament for å redusere alle andre mulige risikofaktorer.   

HbA1c – langtidsblodsukker for å avsløre diabetes, som er en sterk risikofaktor for arteriosklerotisk sykdom

C-peptid: brukes til å estimere mengden av insulin og insulinresistens for å oppdage og behandle en Diabetes type 2 og metabolsk syndrom.

Homocystein: Viktig parameter for B12/Folatmangel.  Homocystein er en reaktiv substans som kan forårsake oksydativ skade. Høyt homocystein kan skade endotel og medvirke til utvikling av arteriosklerotisk karsykdom. Homocystein brukes derfor som en langtids risiko parameter for hjerte-kar sykdom.

Mikro-CRP Utgangsnivå av CRP hos friske individer uten noen form for inflammasjon har prediktiv verdi i forhold til langsiktig risiko for hjerteinfarkt, ischemisk slag og perifer karsykdom. Denne risikoøkning er uavhengig av alder, røyking, lipid verdier, blodtrykk og diabetes.

Lipoprotein assosiert fosfolipase A2. Regulert av mediatorer av inflammasjon. Sterk positiv korrelasjon med risiko for hjerte-kar sykdom. Er også brukt som parameter for grad av måloppnåelse ved en rekke større prosjekter for å redusere risiko for hjerte-kar sykdom.

Oksydert LDL -test. Oksydert LDL er mere atherogent enn vanlig LDL og finnes ofte høy i tidlig fase ved dannelse av arteriosklerotiske påleiringer i blodårer.

Bestillingsmuligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest, dvs at vi sender prøveutstyr hjem til deg med alt du trenger for å ta analysen. Se her hva som skjer etter du har bestilt.

Lurer du på hvilken analyse som er riktig for deg?

Hvis du lurer på hvilken analyse som er riktig for deg i forhold til dine plager, hjelper vi deg gjerne med å velge aktuell analyse for deg og dine helseplager (preanalytisk veiledning). Du kan bestille time her til en preanalytisk veiledning.

Praktisk informasjon

Pris Kr. 2900,-
Prøvemateriale 1 EDTA romtemperatur, 1 EDTA plasma, kjølig, 1 serum kjølig, 1 serum frossen, Fastende Blodprøve
Metode

Ulike

Utførende laboratorium SYNLAB
Forsendelse av prøven til Lab1 EDTA romtemperatur, EDTA plasma, kjølig, serum kjølig, serum frossen
Lagring av prøven EDTA romtemperatur, EDTA plasma, kjølig, serum kjølig, serum frossen
Svartid

14 arbeidsdager, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.) Les mer om prøveresultater her

Andre aktuelle analyser

Lipoprint, Fettsyrer i Røde blodceller

Oppfølgingsprøve

Anbefales etter 3-6 mnd. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestilling

For å bestille flere analyser klikk på "Bestill analyse(r)" og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Prøvetaking

Prøven må tas fastende - du må faste fra klokken 22.00 kvelden før prøvetaking. Du kan drikke litt vann. Denne blodprøven tas hos Lab1 i Sandvika eller andre blodprøvetakingsstasjoner se her for flere adresser. Evt. kan du avtale med ditt lokale legekontor for å gjennomføre blodprøvetaking

Kan vi hjelpe deg?

Har du behov for mer informasjon om analysen, ta gjerne kontakt med oss

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater