Flåttbårne Infeksjoner Panel

Tidligere har det bare vært deler av Norge (kystnære områder på Sørlandet) som har hatt risiko for flåttbårne sykdommer. Pga klimaendringer, tyder data på at flåtten brer om seg i Norge og man har funnet flått langt nord, lengre inn og høyere opp i Norge. Dette medfører av økt risiko for flåttbårne sykdommer i Norge, og det viktig å kjenne igjen symptomer, samt ta riktig tester på riktig tidspunkt. 

Vi har valgt å sette sammen et komplett panel som tester, for antistoffer mot de mest vanlige mikrobene som kan overføres via flått- og insektbitt. Dette panelet inneholder antistoffer mot mikrobene Borrelia, Anaplasma (Ehrlichia), Bartonella, Babesia, Rickettsia og Francisella. Borrelia undersøkes vha. teknikken Western Blot/Immunoblot. Dette er undersøkelsen som brukes som konfirmasjonstest for borrelia infeksjoner.

Det testes både for IgM-antistoff (aktuell infeksjon) og IgG-antistoff (gjennomgått infeksjon) overfor alle mikrobene bortsett fra Babesia som bare er aktuell med IgG-antistoff.

Du kan lese mer om mikrobene som kan overføres via flått- og insektbitt, samt sykdommene de kan føre til, her (link til dokumentet du har sent meg), men vi anbefaler at du også tar en titt på informasjonssidene til NorVect

 
distress
Norge

Kommuner med tilfeller av skogflåttencefalitt (TBE) meldt MSIS i perioden 1994-2012. Kommuner med mørkere farge har flest tilfeller. (Kilde: Årsrapport flått og flåttbårne sykdommer – Folkehelseinstituttet 2012)

Praktisk informasjon

Pris 5500,- 
Hva må jeg passe på før prøvetaking?  Ingen spesielle forhåndsregler
Prøvemateriale Serum, minst ett 8,5 mL prøverør
Forsendelse Romtemperatur/kjølig 
Avvisning av prøver Sterkt hemolysert serum 
Forventet svartid 10 virkedager (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforutsette faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinket postgang m.m.) 

Bestill time

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Resultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top