Fettsyrer i røde blodceller (HS-Omega-3 Index)

Fettsyrer er sentrale næringsstoffer og byggesteiner i kroppen. "HS-Omega-3 Index – the new cholesterol?" spurte tidligere direktør ved National Institutes of Health, USA, Bernadine Healy, allerede i 2008. Alle vet at lavt kolesterol er sunt, og vi mener at alle burde også vite sin HS-Omega-3 indeks og at den bør ligge mellom 8 % og 11% for å sikre optimal god helse.

Hjerte- og karsykdommer består av flere sykdommer, med angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag som viktige hovedgrupper. Sykeligheten er i hovedsak knyttet til aterosklerose, en prosess som gir innsnevring og tilstopping av blodårer. Hjerte- og karsykdommer er den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall når vi ser på alle aldersgrupper samlet. Mange av dem som dør, dør i høy alder, særlig kvinner. Statistikken for 2013 viser at det døde 5975 menn og 7035 kvinner av hjerte- og karsykdommer i Norge. Det er mulig å gjøre noe med dette ved å endre kostholdet.

Omega-3 fettsyrer, som for eksempel tran og et kosthold rikt på flerumettede omega-3 fettsyrer, vil reduserer risikoen for å utvikle hjerte-karsykdommer. En nylig publisert studien fra Australia viser at det er sammenheng mellom lav HS-omega-3 indeks og forhøyede fettstoffer i blod. Forfatterne konkluderer med at funnene i studien støtter opp under at endring i kostholdet, som å øke inntak av omega-3 fettsyrer, kan redusere risikoen for hjertesykdom ved å bedre HS-Omega-3 indeksen. Amerikanske American Heart Association (AHA) gir i sine nye anbefalinger råd om å innta mer omega-3 fettsyrer da forskning tyder på at omega-3 fettsyrer reduserer risiko for unormale hjerteslag (arytmier), som kan føre til plutselig død. Omega-3 fettsyrer kan også senke triglyserid (TG), forsinke utviklingen av åreforkalkning og redusere blodtrykk. I en studie publisert i 2015, skriver professor Clemens von Schacky at HS-Omega-3 indeks er en risikofaktor for hjerte-kar sykdommer ut fra dagens kriterier.

Ved å øke inntaket av omega-3 fettsyrer, kan du justere HS-Omega-3 indeksen inn i et mer gunstig nivå og samtidig redusere risikoen for plutselig hjerteinfarkt, hjerte- og karsykdommer, og oppnå andre gunstige helseeffekter. Fisk og fiskeoljekapsler er en god kilde til omega-3 fettsyrer. Fiskeoljekapsler inneholder vanligvis ikke miljøgifter, men fisk kan derimot inneholde noe metyl-kvikksølv i konsentrasjoner som er ugunstige ved inntak av store mengder. Laks eller makrell er i hovedsak ufarlig. 

Etter tre måneder med økt inntak av omega-3 fettsyrer, bør en kontrollmåling av HS-Omega-3 indeks utføres for å se om nivået er tilfredsstillende. Når du har nådd optimalt HS-Omega-3 indeks, dvs. mellom 8 og 11 %, vil årlige kontroller av HS-Omega-3 indeks være tilstrekkelig, hvis du fortsetter inntaket av omega-3 fettsyrer.

HS-Omega-3 indeks er en analyse som er svært godt dokumentert, det er pr. dags dato knyttet 153 vitenskapelige publikasjoner til denne analysen. Omega-3 indeksen beregnes ut fra summen av de essensielle omega-3 fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dekosaheksaensyre), dividert på totale fettsyrer målt i rødeblodceller (RBC). Lab1 er det eneste laboratoriet i Norge som tilbyr denne spesifikke fettsyre analysen. HS-omega-3 indeks utføres på en enkel blodprøve og kan si noe om dine nivåer av de essensielle fettsyrene. Studier viser at det er en fordel å undersøke HS-Omega-3 indeks i røde blodceller da dette gir en meget god biologisk variasjonskoeffisient (biologisk CV=1, 6 %) i forhold til for eksempel å ta prøven i serum/plasma (CV=13,6 %) eller fullblod (CV=6 %).

Testen undersøker Omega-3, Omega-6, Omega-7/9, umettet fett, mettetfett og transfett, samt ratioer som HS-Omega-3 indeks

Indikasjon for testen: Hjerte-kar sykdommer, diabetes, metabolsk syndrom, hyperkolesterolemi, arytmier, kognitive symptomer, psykiatriske symptomer, atferdsvansker, hudsykdommer, ernæringsstatus, med mer.

Praktisk informasjon

Pris 1550,-
Hva må jeg passe på før prøvetaking? Ingen spesielle tiltak
Prøvemateriale EDTA blod
Forsendelse Romtemperatur
Avvisning av prøver Frossen 
Forventet svartid 10 virkedager (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, rot i postgangen m.m.)

Bestill time

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Resultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top