Helseforsikring

Lab1 oppfordrer kundene til å ta direkte kontakt med sitt forsikringsselskap for å vite om deres dekningsområder når det gjelder Lab1 analyser.

Ved henvisning fra spesialist, kan pasientene i mange tilfeller få dekket kostnadene gjennom sin helseforsikring. Lab1 kan fakturere forsikringsselskapet direkte hvis betalingsbekreftelse fra forsikringsselskapet foreligger i forkant av prøvetak.

Alt som dekkes av forsikringsselskap må være forhåndsgodkjent og det må foreligge en henvisning fra en legespesialist for at forsikringsselskapet skal dekke spesielle blodprøver som et ledd i en utredning. Det må være en legespesialistvurdering og rekvisisjon som ligger til grunn.

Henvisning fra lege må medbringes ved prøvetaking.

Det må foreligge et referansenummer og en betalingsbekreftelse for at Lab1 skal kunne fakturere selskapet direkte. I motsatt fall må pasienten selv betale kostnadene ved prøvataking hos Lab1. En pasient kan ikke møte hos Lab1 å oppgi sitt referansenummer, og derav anta at vedkommende vil få refundert sine kostnader. All nødvendig informasjon må være forhåndsgodkjent og bekreftet fra forsikringsselskapet sin side.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Top