Trondheim onsdag 25. september 

Bioingeniør og daglig leder ved Lab1 Dag Tveiten vil ta for seg flere spennende temaer.


 

Undersøkelse av flåtten

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de prøvene du ønsker, men vi anbefaler at du har kontakt med en lege eller behandler/terapeut for å sikre oppfølging og evt. behandling.

particle

Beskrivelse

Påvisning av Borrelia bakteriearter, Borrelia virus (TBE-virus), Anaplasma (Ehrlichia), Babesia og Rickettsia-arter fra flått med avansert DNA (PCR) teknologi. Fordelen med denne analysen er at man kan undersøke om flåtten man har funnet/plukket, inneholder mikroorganismer eller ikke, og hvilke typer mikroorganismer.

Indikasjon

Å undersøke om innsamlet flått inneholder flåttbårne mikrober. Ved mistanke om flåttinfeksjon.

Biomarkører som inngår

Borrelia bakteriearter, Borrelia virus (TBE-virus), Anaplasma (Ehrlichia), Babesia og Rickettsia arter

Praktisk informasjon

Pris Kr. 2800,-
Prøvemateriale Flått, deler av flåtten
Metode

PCR

Utførende laboratorium SYNLAB
Forsendelse av prøven til Lab1 Romtemperatur
Lagring av prøven Romtemperatur
Svartid

10 arbeidsdager, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.) Les mer om prøveresultater her

Andre aktuelle analyse Flåttbårne infeksjoner
Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest. Se her hva som skjer etter du har bestilt. For å bestille flere analyser trykke bestill analyser og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Prøvetaking

Dette er en test du selv tar hjemme

Bestill analyse(r)

Kan vi hjelpe deg?

Har du behov for mer informasjon om analysen, ta gjerne kontakt med oss

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon