SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowth)

SIBO skyldes at tynntarmen er kolonisert med overvekst av aerobe og anaerobe mikrober som normalt finnes i tykktarmen (colon). En slik overvekst av mikrober i tynntarmen kan resultere i mage-tarm symptomer og i ekstreme tilfeller gi malabsorbsjon. Forekomsten av SIBO i befolkningen er uklar. Hyppigheten av SIBO øker med alderen. Årsakene til SIBO kan være for eksempel anatomiske abnormailteter som divertikler i tynntarmen, sykdommer som diabetes og Crohns sykdom, lite eller ingen magesyreproduksjon, alkoholisme.

Denne enkle pustetesten kan gi nyttig informasjon om bakteriell overvekst i tynntarmen. SIBO/Bakteriell overvekst i tynntarmen kan ofte være årsaken til kroniske symptomer fra mage-tarm systemet, slik som oppblåsthet, gassdannelse, diare og magesmerter.

SIBO kan behandles med ulike behandlingsmetoder og må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra klinikk/sykehistorie og laboratorietester. Vi anbefaler at du tar kontakt med lege med erfaring med utredning og behandling av SIBO.

Pustetesten måler hydrogen- og metan gass på ulike tidspunkter etter inntak av en laktulose løsning. Lab1 tilbyr to varianter av SIBO pustetest - 2 timers og 3 timers. Det vil si at pustetesten skal tas over 2 henholdsvis 3 timer. Ny konsensus /anbefaling fra fagekspertene er at 3 timers testen er den beste. Det er samme pris for begge variantene.

Les mer om testen her

Praktisk informasjon

Pris 2290,- for begge variantene (2-timers og 3-timers)
Hva må jeg passe på før prøvetaking? For å få riktige prøveresultater, er det vesentlig at prøvetakingen blir utført i henhold til prøvetakingsprosedyren. Les detaljert informasjon om prøvetakingen her
Prøvemateriale Pusteprøve
Forsendelse Prøven kan sendes i romtemperatur
Avvisning av prøver  
Forventet svartid 2 uker fra Lab1 har mottatt testen (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforutsette faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinket postgang m.m.)

Bestill time

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Resultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top