Lipoprint

Halvparten av de som får hjerte- og karsykdommer har normale kolesterolverdier. Bare 30 % av alle hjerteinfarkt kan forklares ut fra total kolesterol nivået. De forskjellige lipoproteinene, som kolesterol er bundet til, varierer i partikkelstørrelser og klasser, og har ulik betydning for utvikling av arteriosklerose. Store fluffy LDL partikler (lbLDL – klasse 1 og 2) er assosiert med moderat betydning, mens de små tette sdLDL partiklene (klasse 3-7) er assosiert med 3 ganger høyere risiko for hjerte- og karsykdommer, uavhengig av andre risikofaktorer. Lipoprint-analysen kan separere de forskjellige kolesterolpartiklene ved hjelp av en FDA-godkjent elektroforese metode. Undersøkelsen kan måle total kolesterol, VLDL kolesterol, HDL kolesterol, intermedierte LDL partikler (ILDL A, B,C), lbLDL og sdLDL partikler. Resultatet av undersøkelsen kan si noe om man har type A mønster, som gir lav risiko, eller type B, som taler for høyere risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

For eksempel hvis man har en normal total kolesterol, eller LDL kolesterol, men forhøyet sdLDL, så kan det bety økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Indikasjon for Lipoprint-undersøkelsen er forhøyet total kolesterol og/eller LDL kolesterol og/eller redusert HDL kolesterol. Videre aktuelt ved metabolske sykdommer som metabolsk syndrom, insulin resistens, overvekt. Testen egner seg godt for å kontrollere behandlingseffekt.

Intervensjon avhenger av resultatet av undersøkelsen. Livsstilsendringer med vektreduksjon, kosthold, trening, stressreduksjon. Videre kan statiner være aktuelt. Niacin (nikotinsyre) og fibrater kan påvirke slik at man får en endring fra sdLDL partikler til de mindre aterogene lLDL partiklene. Eventuelt kombinasjoner av disse.

Ønsker du en oversikt av forskning og publikasjoner knyttet til dette temaet og denne analysen? Ta kontakt med oss!

Praktisk infromasjon

Pris 1200,-
Hva må jeg passe på før prøvetaking? Faste 10-12 timer
Prøvemateriale Serum
Forsendelse Kjølig (2-8°C)
Avvisning av prøver Betydelig hemolyse, frossen prøve
Forventet svartid 10 virkedager (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, rot i postgangen m.m.)

Bestill time

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Top