Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

GA-map® Dysbiosis Test Lx

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de prøvene du ønsker, men vi anbefaler at du har kontakt med en lege eller behandler/terapeut for å sikre oppfølging og evt. behandling.

Beskrivelse

particle

GA-map® Dysbiosis Test Lx viser om mikrobiota (bakteriesammensetningen i avføring) er i ubalanse. Testen er designet som et DNA-basert mikrobiotaverktøy for å identifisere og karakterisere dysbiose. Dysbiose er definert som et avvik i sammensetningen av tarmbakteriene sammenlignet med det som normalt finnes hos friske mennesker. Testen ble utviklet i samarbeid med europeiske spesialister innen genetikk og gastroenterologi og er basert på mer enn 10 års forskning fra en norsk idé. Den er CE-merket og ble utviklet i samsvar med europeiske IVD-direktiver. Testen inneholder 48 markører som er de mest relevante tarmbakteriene og bakteriegruppene for IBS- og IBD-pasienter. Noen pasienter med gastrointestinale (mage-tarm) problemer kan ha en helt annen bakterieprofil, mens andre er mer like de som finnes hos friske mennesker. I tillegg til å vise om en pasient er innenfor eller utenfor normalområdet, kan testen brukes til å måle endringer i mikrobiota under forskjellige behandlinger (dietter som lav FODMAP, antibiotika, probiotika, etc.). Resultatene gir en indikasjon på dysbiosestatus (Dysbiosis Index), bakterielle funksjonelle profiler og bakteriemarkører.

Indikasjon/brukes ved

Fordøyelsesplager, mage- og tarmproblemer, Irritabel Tarm Syndrom (IBS), Inflammatorisk Tarm Sykdom (IBD)

Biomarkører som inngår

Actinobacteria - Actinobacteria, Actinomycetales, Bifidobacterium spp.

Bacteriodetes - Alistipes, Alistipes onderdonkii, Bacteroides fragilis, Bacteroides pectinophilus, Bacteroides spp., Bacteroides spp. & Prevotella spp., Bacteroides stercoris, Bacteroides zoogleoformans, Parabacteroides johnsonii, Parabacteroides spp.

Firmicutes - Firmicutes, Bacilli, Catenibacterium mitsuokai, Clostridia, Clostridium methylpentosum, Clostridium sp., Coprobacillus cateniformis, Dialister invisus, Dialister invisus & Mega sphaera micronuciformis, Dorea spp., Holdemanella biformis, Anaerobutyricum hallii, [Eubacterium] rectale, Eubacterium siraeum, Faecalibacterium prausnitzii, Lachnospiraceae, Lactobacillus ruminis & Pediococcus acidilactici, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. 2, Phascolarctobacterium sp., Ruminococcus albus & R. bromii, Ruminococcus gnavus, Streptococcus agalactiae & [Eubacterium] rectale, Streptococcus salivarius ssp. thermophilus & S. sanguinis, Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Streptococcus spp., Streptococcus spp. 2, Veillonella spp., Firmicutes (various)

Proteobacteria - Proteobacteria, Acinetobacter junii, Enterobacteriaceae, Shigella spp. & Escherichia spp,      Tenericutes - Mycoplasma hominis

Verrucomicrobia - Akkermansia muciniphila

Dysbiose Index - Dysbiosestatus

Bestillingsmuligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest, dvs at vi sender prøveutstyr hjem til deg med alt du trenger for å ta analysen. Se her hva som skjer etter du har bestilt. For gjennomføring av prøveinnsamlingen se her

Lurer du på hvilken analyse som er riktig for deg?

Hvis du lurer på hvilken analyse som er riktig for deg i forhold til dine plager, hjelper vi deg gjerne med å velge aktuell analyse for deg og dine helseplager (preanalytisk veiledning). Du kan bestille time her til en preanalytisk veiledning.

Praktisk informasjon

Pris Kr. 2500,-
Prøvemateriale Fæces
Metode

16S rRNA PCR-RT

Utførende laboratorium Genetic Analysis (GA)
Forsendelse av prøven til Lab1 Romtemperatur
Lagring av prøven Romtemperatur/kjøl
Svartid

10 arbeidsdager, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.) Les mer om prøveresultater her

Andre aktuelle analyser

Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser

Oppfølgingsprøve  
Bestilling

For å bestille flere analyser klikk på "Bestill analyse(r)" og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Prøvetaking

Dette er en test du selv tar hjemme. For gjennomføring av prøveinnsamlingen se her

Bestill analyse(r)
Vi sender prøveutstyr hjem til deg

Kan vi hjelpe deg?

Har du behov for mer informasjon om analysen, ta gjerne kontakt med oss

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon