Informasjon nye priser Lab1

Vær obs på at 01.11.2018 vil de nye prisene gjelde for denne testen.
Se nytt rekvisisjonskjema for informasjon om nye priser

 

Zonulin i serum

Beskrivelse

Zonulin er et protein som modulerer tarmpermeabilitet og er forhøyet ved flere autoimmun sykdommer. Zonulin binder seg til en bestemt reseptor (MyD88) på overflaten av tynntarmslimhinnen og utløser en rekke av biokjemisk reaksjoner som induserer økt tarmpermeabilitet. Forskning tyder på at blant annet gliadin (glutenprotein), melkeprotein og tarmbakterier induserer denne MyD88-avhengig zonulin frisetting som igjen fører til økt tarmpermeabilitet. Professor Alessio Fasano og hans medarbeidere fant ut at zonulin-reseptorsystemet er mer aktivert hos cøliaki og type 1 diabetes mellitus pasienter. Pasienter med aktiv cøliaki viste høyere nivåer av zonulin og anti-zonulin antistoffer sammenlignet med ikke-cøliaki pasienter og cøliaki pasienter i remisjon som spiste en glutenfri diett. Det forskes på om zonulin kan være en medvirkende faktor til andre autoimmune sykdommer.

Indikasjon

particle

Mistanke om tarmpermeabilitet – lekk tarm

Biomarkører som inngår

Zonulin

Praktisk informasjon

Pris Kr. 850,-
Prøvemateriale 1 serum rør, frossen
Metode

EIA

Utførende laboratorium SYNLAB
Forsendelse av prøven til Lab1 Frossen
Lagring av prøven Frossen
Svartid

2 uker, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.)

Andre aktuelle analyse

Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser, Dysbiose/Tarmflora, SIBO – Bakteriell overvekst i tynntarmen, GastroScreen, GastroScreen

Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Analysen er mulig å bestille som selvtest. Se her hva som skjer etter du har bestilt. For å bestille flere analyser trykke bestill analyser og velg fra analysemenyen på bestillingssiden

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top