Vitamin B12 mangel og grunnlag for riktig behandling

Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. 

Vitamin B12 eller kobalamin er et vannløselig vitamin. Kun noen få bakteriearter kan produsere kobalamin, og mennesker får nødvendig kobalamintilskudd via animalsk mat, for eksempel fisk, kjøtt, egg og melk. Frukt og grønnsaker inneholder ikke vitamin B12, og vegetarianere og da særlig veganere er derfor utsatt for vitamin B12-mangel. Vitamin B12 blir absorbert i tynntarmen (ileum) og for at dette skal skje, trengs det et protein (intrinsik faktor) som lages i magesekken. Ved normal pH i magesekken, vil vitamin B12 i maten trekkes ut og binder seg til intrinsik faktor for deretter å bli absorbert i tynntarmen. Absorpsjonen av vitamin B12 kan bli redusert ved økt pH i magesekken slik man kan se ved atrofisk gastritt og bruk av syre-nøytraliserende/reduserende medikamenter. Redusert absorpsjon kan også skyldes mangel på intrinsik faktor  - feks ved pernisiøs anemi (autoimmun sykdom som medfører at man ikke produserer intrinsik faktor). 

Vitamin B12 virker som et koenzym og er involvert i mange viktige, ulike kjemiske reaksjoner i kroppen, for eksempel i omdanningen av homocystein til metionin og av metylmalonat til suksinat. Vitamin B12 nødvendig for dannelse av myelin, normal cellereproduksjon og for dannelsen av røde blodceller. 

Homocystein, vitamin B mangel og mange kroniske helseplager

Hvilke symptomer kan mangel på vitamin B12 gi?

Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. Tilstanden kan være vanskelig å oppdage tidlig, fordi symptomene kan være vage og utvikles langsomt. Siden vitamin B12-mangelen fører til defekter i produksjonen av røde blodlegemer, vil blodprosenten etter hvert gå ned, noe som fører til blekhet, slapphet og tretthet. Det kan også oppstå tegn på nerveskader i form av symmetrisk nummenhet og prikking (parestesier) i ben og armer. Balanseproblemer og ustø gange kan også bli fremtredende. Særlig blant eldre kan det oppstå psykiske endringer, og tilstanden kan disponere for utvikling av demens. Slike nevrologiske symptomer kan også komme før blodprosenten faller, og skyldes mangel på vitamin B12 i nerveceller.

Lav vitamin B12 kan sees hos pasienter med kronisk tretthetssyndrom. Dette fordi lav vitamin B12 kan føre til at de røde blodcellene ikke fungerer optimalt og det kan igjen føre til redusert oksygenmetning. Da kan det bli for lite oksygen til ulike vev og dette kan gi symptomer på kronisk tretthet. 

Hvilke blodprøver bør man ta sammen med B12 for å få grunnlag for riktig behandling

Mangel på vitamin B12 kan påvises med en enkel blodprøve. Det kan også være aktuelt å teste for homocystein og folat, eventuelt også for metylmalonat (MMA) for å få et komplett bilde. Er det mistanke om gastritt, kan analysen GastroPanel være aktuell. 

Les mer om vitaminstatus analyse

 

Top