Vi står nå i en svært krevende tid hvor vi alle må bidra til å begrense spredningen av Corona-viruset. Situasjonen og tiltakene som gjøres påvirker også oss i Lab1 i stor grad, derfor vil det være følgende endringer i vår daglige drift:

    Det vil være begrenset åpningstid på telefon i tidsrommet 23. mars - 20. april 2020; endret åpningstid vil være oppdatert på vår nettside.   

    Det vil i denne perioden heller ikke være mulighet for prøvetaking hos oss.

    Resepsjonen holder åpent mandager, tirsdager og fredager for mottak og utlevering av analysekit til våre hjemmetester. 

Situasjonen er alvorlig for oss alle og den utvikler seg fra time til time, vi vil derfor oppdatere informasjonen fortløpende om ytterligere endringer gjøres.

Ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen alle oss på Lab1 

Vektøkning og matoverfølsomhet

Overvekt og fedme kan øke risikoen for ulike kroniske helseplager, men årsaken er ikke fullt ut forstått enda.    

Vektøkning og matoverfølsomhet

Inflammasjon forårsaket av matoverfølsomhetsreaksjoner kan føre til vektøkning!

Fedme og overvekt er en kronisk tilstand som skyldes vektøkning og økt fettprosent, tilstanden oppleves som regel svært belastende for kroppen både fysisk og mentalt. Vektøkning og fedme kan skyldes metabolske ubalanser, genetiske disposisjoner, overspising, ubalanse i inntaket av karbohydrater, fett og proteiner, samt mangel på tilstrekkelig fysisk aktivitet.

Overvekt og fedme kan øke risikoen for ulike kroniske helseplager, men årsaken er ikke fullt ut forstått enda.

Mye tyder på at såkalt lavgradig inflammasjon (betennelse) er assosiert med vektøkning. Eliminasjonsdietter kan bidra til å redusere en slik lavgradig inflammasjon i kroppen.

Les mer om Matoverfølsomhet/sensitivitet

Eliminasjonsdietter bør iverksettes av helsepersonell med kompetanse til dette.