Lab1 tilbyr nå analysepakken Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Immunoplex. Les mer her

Reagerer du på gluten, men har ikke cøliaki?

NCGS (non-celiac gluten sensitivity) ble i første omgang kalt for gluten sensitivity (GS), men ble senere omdøpt til NCGS for å unngå forvirring knyttet til cøliaki. Dette ble bestemt i Munchen i 2012, der de fremste ekspertene på glutenrelaterte sykdommer møttes. 

Dag Tveiten, bioingeniør, Laboratoriesjef Lab1

NCGS ble da tatt med på listen over glutenrelaterte sykdommer. De mener at NCGS er i samme posisjon som cøliaki var for 40 år siden. Forskere tror også at NCGS er det mest forekommende formen for glutensensitivitet, les hele artikkelen her.

Glutensensitivitet uten cøliaki (NCGS) er en sykdom som karakteriseres ved at pasientene har plager som følge av inntak av gluten, hvor man har utelukket cøliaki og IgE-mediert hveteallergi (straksallergi) samt at pasientene blir symptomfrie eller markert bedre når de går på glutenfritt kosthold. Det tyder på at mellom 2 – 6 % av befolkningen har denne diagnosen og den er hos noen overlappende med irritabel tarm syndrom (IBS). Symptomene kommer både fra mage-tarm systemet (intestinale) og fra andre organfunksjoner (ekstraintestinale). Mage-tarm symptomene preges av diare, magesmerter, vekttap og luft/oppblåsthet, mens de ekstraintestinale symptomene preges av smerter i ledd og muskulatur, nummenhet i bena, muskelkramper, tungebetennelse (glossitt), atferdsendringer, «hjernetåke» (foggy brain), hodepine/migrene, betennelse i huden (dermatitt) og blodfattig/blodmangel (anemi). 

En av utfordringene med NCGS er mangel på gode og nyttige laboratorieanalyser. Det er viktig å utelukke cøliaki og IgE mediert hveteallergi med blodprøver (DQ2/8, transglutaminase IgA/IgG, deamidert gliadin IgA/IgG og IgE hvete/gluten). Volta og medarbeidere fant i en studie, at 56,4 % av NCGC pasienter hadde forhøyet titer av IgG-antistoffer mot gluten (IgG-AGA). Prevalensen (forekomsten) av IgG-AGA i NCGS var lavere enn hos cøliaki pasienter (81,2 %), men høyere enn hos pasienter med bindevevssykdommer (9 %), autoimmun leversykdom (21,5 %) og hos friske blodgivere (2 – 8 %). Det tyder derfor på at den beste serologiske markøren på glutensensitivitet uten cøliaki er IgG-antistoffer mot gluten over cut-off. Cut-off kan variere fra test til test. I studien til Volta og medarbeidere var cut-off satt til <50 AU. Cut-off i våre IgG tester er satt til < 7,5 pg/ml.

Om lag 50 % av NCGS pasienter har positiv cøliaki vevstype HLA-DQ2/DQ8. Behandlingen av NCGS er primært glutenredusert eller helst glutenfritt kosthold (GFD). I noen få tilfeller kan NAV gi grunnstønad for GFD til pasienter med diagnosen NCGS. For å få dette kreves minst at pasienten er skikkelig utredet for NCGS og fått diagnosen av gastroenterolog. Vårt ønske er å kunne tilby denne utredningen og hjelp til å få støtte fra NAV til våre pasienter. 

Våre IgG-mediert matallergianalyser utføres med samme reagenser og metode som er benyttet i flere kliniske studier. Kontakt Lab1 for å få tilsendt PDF av studiene. Den siste publikasjonen er fra Mussi og medarbeidere (Gluten intolerance: A new clinical entity besides Coeliac disease. Comparative study based on biological testing) i det franske tidsskriftet European Phytotherapy i august 2015. Her omtales resultater fra 744 undersøkte pasienter med forskjellige kroniske helseplager. Totalt hadde 53.36 % av pasientene positive (cut-off < 7,5 pg/ml) IgG glutenantistoffer, 16,13 % i Klasse 1, 18,68 % i Klasse 2, 13,03 % i Klasse 3 og 5,50 % i Klasse 4. Dvs. at 46,6 % av denne pasientgruppen ikke hadde IgG-mediert gluten allergi/glutensensitivitet.

Immunreaksjoner overfor gluten kan være knyttet til både gliadin og glutenin. Derfor er det viktig at ELISA tester som benyttes, tester mot et bredt spekter av gluten antigener. De viktigste mulige immunreaktive gluten antigener er α,β,γ og ω gliadin, høy molekylvekt (HMW) glutenin og lav molekylvekt (LMW) aggregert gliadin. IgG gluten antistoff markøren som benyttes i vår IgG 22 Matpanel (Screening) og IgG 44 Matpanel (link til analysene) inkluderer alle antigenene nevnt over. Dette gjør at våre tester er mer følsomme for gluten og bedre kan oppdage pasienter som kan ha glutensensitivitet. 

Tolkingene av analyseresultater fra våre IgG Matpanel analyser er som følger: 

Antistoff konsentrasjon Klasse Tolkning
Fra 0,0 til 7.49 pg/ml Klasse 0  Negativt, resultatet taler for at det ikke er IgG mediert matallergi
Fra 7.5 til 12.49 pg/ml  Klasse 1  Positivt, resultatet taler for lett IgG mediert matallergi 
Fra 12.5 til 19.9 pg/ml Klasse 2 Positivt, resultatet taler for moderat IgG mediert matallergi
Fra 20,0 til 49.9 pg/ml Klasse 3 Positivt, resultatet taler for betydelig IgG mediert matallergi 
Over 50,0 pg/ml  Klasse 4  Positivt, resultatet taler for kraftig/sterk IgG mediert matallergi 

Resultatet gir grunnlag/pekepinn for en "skreddersydd" eliminasjons/provokasjons-diett.  Eliminasjons/provokasjons-diett er viktig for å kartlegge og bekrefte eventuelle reaksjoner. Resultatet av analysen er ikke egnet til å stille diagnose alene.  Ved eliminasjonsdiett er det viktig å tilføre ekstra tilskudd med vitaminer, mineraler og fettsyrer for å hindre ernæringsmangel.

Hvis symptomene til tross for GFD fortsetter, er våre anbefalinger å gå videre med å undersøke for andre IgG-medierte matallergier som IgG44 + IgA gliadin og casein, laktoseintoleranser og/eller fruktose malabsorpsjon.

Lab1 utfører analyser, utvikler analyser og forsker på matoverfølsomhet og helse. Vi kan også tilby konsultasjon før prøvetaking og etter at resultatet er klart.

Kontakt oss for nærmere informasjon og følg oss på facebook og twitter.