Lab1 tilbyr nå analysepakken Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Immunoplex. Les mer her

Omega-3 fettsyrer og kroniske helseplager

Tilstrekkelig og gunstig nivå av Omega-3 fettsyrer kan redusere risiko for å utvikle ulike kroniske helseplager.

Omega-3 fettsyrer og kroniske helseplager

Store befolkningstudier (epidemiologiske studier) taler for at personer med et tilstrekkelig og gunstig nivå av Omega-3 fettsyrer har redusert risiko for å utvikle ulike kroniske helseplager som psykiske plager, sirkulasjonsplager og muskel-skjelett plager. Imidletid er det få prospektive (studier som ser fremover, det vil si undersøkelser som følger personer fra før sykdom eller liknende oppstår, for å studere hvem som utvikler tilstanden) randomiserte dobbeltblind studier som viser at tilskudd med Omega-3 fettsyrer gir redusert risiko for de samme sykdommene.

Hvorfor er det slik?

Mest sannsynlig skyldes det at personer som blir inkludert i studiene, ikke alle har reduserte nivåer av fettsyrer i kroppen initialt (ved oppstart av studiet). Da vil man kunne riskere at det inkluderes like mange personer som har tilstrekkelig og gunstig nivå med fettsyrer i kroppen som de som har reduserte nivåer. Da vil tilskudd gitt til alle sannsynligvis ikke ikke gi noen ytterligere helsegevinst hos de som har tilstrekkelig og gunstig nivå. Det vil være det samme som om at man skulle teste en kolesterolsenkende medisin i et studie uten å ta hensyn til om personene som ble med i studiet hadde for høyt eller normalt/lavt kolesterol. Da ville man sannsynligvis heller ikke vist noen stor gevinst av de kolesterolsenkende medisinene.

Videre viser studier på fettsyrer at dagsdosen av fettsyrer som blir gitt ikke er høye nok, at behandlingen med fettsyrer ikke varer lenge nok og sist, men ikke minst, at typen fettsyrer som gis ikke er standardisert og dermed vanskelig å sammenligne fra studie til studie.

Lab1 anbefaler å teste nivået av fettsyrer med en blodprøve. Er nivået av Omega-3 fettsyrer redusert, spesielt redusert Omega-3 Index, anbefaler vi to-tre måltider med fisk i uken, 1 ss tran pr. dag og eventuelt tilskudd med Omega-3 fettsyrer i konsentrasjoner fra 1-3 gram daglig (anbefalingen gjelder for voksne og som ikke benytter blodfortynnende medisiner). Det kan være aktuelt å ta en ny blodprøve etter 3-4 måneder for å kontrollere at effekten av økt inntak av fisk og eventuelt tilskudd har gitt en økning av Omega-3 fettsyrer i blodet.

Les mer om Fettsyrer i røde blodceller (RBC)