IgA antistoff mot glutenprotein og melkeprotein test

IgA antistoff dannes av immunapparatet som følge av en immunrespons mot antigener/proteiner i slimhinner, for eksempel i mage-tarm slimhinnen. IgA gliadin er antistoff som dannes for å beskytte slimhinner mot proteinet gluten/gliadin. IgA casein er antistoff som dannes for å beskytte slimhinner mot melkeprotein.

 

Antistoffer dannes som følge av at proteiner eller proteinfragmenter (antigener) har fått adgang til immunceller. Dette skjer stort sett ved økt opptak fra tarmen, dvs. utover det normale proteinopptaket.

Antistoffer mot proteinet gliadin fra gluten har direkte virkning på hjernen. Ved virkning på lillehjernen kan det medføre nedsatt muskel samarbeide som skal koordinere bevegelser. Videre hemmer slike antistoffer enzymer (peptidaser) på cellenes overflate, som er ansvarlig for nedbrytning av visse proteinfragmenter som kalles peptider. Peptidene har opioid virkning og økningen av opiumsliknende peptider (exorphiner) utløser psykiske problemer av ulik art, avhengig av den enkeltes genetiske profil. Antistoffene påvirker også immunapparatet og kan utløse betennelseshormoner (cytokiner), for eksempel i tarmslimhinnen. Dette er for eksempel uttalt ved cøliaki.

IgA antistoff dannes av immunapparatet som følge av en immunrespons mot antigener/proteiner i slimhinner, for eksempel i mage-tarm slimhinnen. IgA gliadin er antistoff som dannes for å beskytte slimhinner mot proteinet gluten/gliadin. IgA casein er antistoff som dannes for å beskytte slimhinner mot melkeprotein.

Tolkning

Generell informasjon: Metoden er basert på ELISA og resultatene oppgis i U/mL.  Normalområdet er mindre enn (<) 8,0 U/mL, gråsone positiv er fra 8,0-12,0 U/mL. Positiv /forhøyet IgA er fra 12,0 U/mL og oppover.

IgA gliadin (AGA) kan være positiv/forhøyet ved glutenintoleranse og sekundært ved inflammatoriske tarmlidelser med økt slimhinnepermeabilitet. Ved positiv/forhøyet IgA gliadin, kan det være aktuelt å undersøke videre med hensyn på cøliaki med måling av IgA transglutaminase og IgG deamidert gliadin.

Eliminasjon av glutenholdige matvarer kan være aktuelt å forsøke. Testresultatet kan ikke benyttes til å stille diagnoser.

IgA casein kan være positiv/forhøyet ved melkeproteinintoleranse og sekundært ved inflammatoriske tarmlidelser med økt slimhinnepermeabilitet.

Klikk på bildet for å se rapporten

Bestill time

Eliminasjon av matvarer som inneholder melkeprotein kan være aktuelt å forsøke. Testresultatet kan ikke benyttes til å stille diagnoser.

Ved eliminasjon av mat, er det viktig å tilføre ekstra med vitaminer, mineraler og fettsyrer for å hindre ernæringsmangler.

For mer informasjon om tester ta kontakt med oss eller ring telefon 21 06 35 50.

Top