Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Kan man spise seg frisk fra betennelser i kroppen?

Kronisk lavgradig betennelse og autoimmune tilstander, kan oppstå av ulike årsaker. Proteiner i mat kan aktivere immunforsvaret vårt og det kan blant annet dannes IgG- og IgA-antistoff mot ulike matproteiner.

Kan man spise seg frisk fra betennelser i kroppen?

Matproteiner som gluten og kasein fra meieriprodukter, kan forårsake ulike helseplager. Dersom man har redusert evne til å bryte ned proteiner i tarmen og har "lekk-tarm", kan matproteiner og peptider skape en betennelsestilstand. 

Har du mage- og tarmproblemer, opplever du tretthet, psykiske plager, og ulike smerter i kroppen?

Årsaken til det kan være at proteinene passerer ufordøyet gjennom slimhinnen i tarmen, immunforsvaret vårt kan da bli aktivert og det dannes IgG- og IgA-antistoff mot matproteinene. I noen tilfeller kan disse antistoffene danne såkalte "immunkomplekser" sammen med matproteinene, disse kompleksene kan igjen skape betennelse/inflammasjon i kroppen. Eliminasjon av matvarer basert på IgG-Matoverfølsomhets analyser kan være en nyttig metode for å redusere ulike helseplager.

Les mer om Matoverfølsomhet/sensitivitets analyser

Det er allment akseptert og forskning viser at tretthet/slitenhet er assosiert med inflammatoriske prosesser. Dette er også årsaken til at en IgG basert eliminasjonsdiett kan redusere kroppens inflammatoriske belastning og redusere tretthet/slitenhet.

Generelt

  1. Analysene og resultatene fra disse er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser
  2. Skal man gjøre store endringer i kostholdet, bør det være dokumentert at det er stoffer som anbefales tilført eller fjernet fra maten
  3. Ved eliminasjonsdietter, er det viktig å tilføre ekstra med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å unngå næringsmangler
  4. Ved oppstart av eliminasjonsdiett og i beslutningen om den skal fortsettes med, bør man være nøye med å sikre at man ikke blir underernært som følge av dietten
  5. Lab1 anbefaler at man blir fulgt opp av en helsearbeider med gode kunnskaper om analysene både fordeler og ulemper, kosthold og bruken eliminasjonsdietter