Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Irritabel tarm syndrom (IBS) og Laboratorietester

IBS er en mage-tarm sykdom som preges av magesmerter, oppblåsthet og endret avføringsmønster.

IBS er en mage-tarm sykdom som preges av magesmerter, oppblåsthet og endret avføringsmønster. Det er en meget vanlig sykdom, og det er mange årsaker til IBS.

Det finnes ingen enkeltstående laboratorietest som kan diagnostisere IBS. For å kartlegge bakenforliggende sykdom fra andre organsystemer anbefales at det utføres en generell screening av vitale organer. Lab1 kan nå tilby «Blodstatus» der vi analyserer over 24 ulike biomarkører for sentrale organer og organsystemer i kroppen. Testen gir viktig informasjon om eventuell patologi i blod, stoffskifte, lipider, diabetes, lever, nyre, hjerte og mangelsykdommer.  Dette er viktig kartlegging når vi skal utrede og behandle IBS.

Lab1 foreslår derfor følgende testregime ved IBS:

  • «Blodstatus» Analyse av 24 biomarkører fra viktige organer og organsystemer – sier noe om allmenntilstanden helsemessig
  • UMA- utvidet Matoverfølsomhet. IgG antistoffer mot 44 matvaresorter + tilleggsanalyser som zonulin ("lekk tarm") og cøliaki antistoff
  • SIBO – IBS pasienter med mye oppblåsthet og/eller diare anbefales å testes for bakteriell overvekst i tynntarmen
  • Testing for dysbiose/mikrobiota kan være aktuelt. GI Effects Gut Pathogen profile påviser tilstedeværelse av parasitter, gunstige bakterier (probiotika), patogene bakterier og sopp i en avføringsprøve
  • Laktase gentest for å se om man har laktose (melkesukker) intoleranse
  • Calprotectin i  avføringsprøve for å skille IBS fra inflammatorisk tarmsykdommer som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Lab 1 har også tilbud om preanalytisk veiledning for å gi råd om valg av laboratorieprøver og postanalytisk veiledning for tolkning av laboratorieprøvene og råd om videre oppfølgning, men ikke behandling. Lab1 har tilsatt spesialist i medisinsk biokjemi og er derfor godkjent som Medisinsk Laboratorium.