ROMJULS LUKKET HOS LAB1 

Lab1 holder lukket mellom jul og nyttår (f.o.m. mandag 23. desember).

Alle prøver som skal sendes til oss per post, må SENEST postlegges innen lokal postavgang fredag 13. desember. Prøver som skal returneres til Lab1 med DHL, må sendes SENEST mandag 16. desember.

Vi holder åpent for prøvetaking i vårt lokale i Sandvika til og med torsdag 19. desember.

Torsdag 2. januar. 2020 åpner vi igjen, og vi gleder oss til et nytt og spennende år.

 

Intoleranse mot mat eller Matoverfølsomhet

Hvordan kan noen pasienter som tar Matoverfølsomhetstester hos Lab1 få et positivt (klasse 3-4) IgG test resultat for hvete, men negativt (klasse 0-2) IgG test resultat for gluten?

Intoleranse mot mat eller Matoverfølsomhet

En slik situasjon er ganske vanlig fordi proteiner i hveten inneholder både gluten og andre hvete-spesifikke proteiner. Gluten er ikke vannløselig, det løses kun opp i alkohol, så for å teste for gluten alene kreves en ekstra analyse. Analysen for IgG Gluten inneholder ikke de vannløselige proteinene i hveten. På samme måte vil ikke IgG Hvete være rettet mot gluten. Så dette er to helt forskjellige testresultater og det er mulig å være immunologisk følsom for den ene eller den andre eller for begge to. I det første tilfellet, er bare et resultat (IgG Gluten eller IgG Hvete) positivt og i det andre tilfellet vil både hvete og gluten IgG være positive.

Ler mer om Reaksjoner på mat

I vår studie ved Sykehuset Innlandet, påviste vi en signifikant korrelasjon mellom pasienter med stoffskiftesykdom og IgG Hvete (p=0,04), mens korrelasjonen var ikke signifikant for IgG Gluten (p=0,07). Vi fant også samtidig en høysignifikant korrelasjon mellom stoffskiftesykdom og selvopplevd hveteintoleranse (p=0,014). Funnene våre bør man forske mer på. 

Les mer om Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser