Intoleranse mot mat eller Matoverfølsomhet

Hvordan kan noen pasienter som tar Matoverfølsomhetstester hos Lab1 få et positivt (klasse 3-4) IgG test resultat for hvete, men negativt (klasse 0-2) IgG test resultat for gluten?

Hvordan kan noen pasienter som tar Matoverfølsomhetstester hos Lab1 få et positivt (klasse 3-4) IgG test resultat for hvete, men negativt (klasse 0-2) IgG test resultat for gluten? Det er det mange som lurer på. En slik situasjon er ganske vanlig fordi proteiner i hveten inneholder både gluten og andre hvete-spesifikke proteiner. Gluten er ikke vannløselig, det løses kun opp i alkohol, så for å teste for gluten alene kreves en ekstra analyse. Analysen for IgG Gluten inneholder ikke de vannløselige proteinene i hveten. På samme måte vil ikke IgG Hvete være rettet mot gluten. Så dette er to helt forskjellige testresultater og det er mulig å være immunologisk følsom for den ene eller den andre eller for begge to. I det første tilfellet, er bare et resultat (IgG Gluten eller IgG Hvete) positivt og i det andre tilfellet vil både hvete og gluten IgG være positive.

Ler mer om Reaksjoner på mat

I vår studie ved Sykehuset Innlandet, påviste vi en signifikant korrelasjon mellom pasienter med stoffskiftesykdom og IgG Hvete (p=0,04), mens korrelasjonen var ikke signifikant for IgG Gluten (p=0,07). Vi fant også samtidig en høysignifikant korrelasjon mellom stoffskiftesykdom og selvopplevd hveteintoleranse (p=0,014). Funnene våre bør man forske mer på. 

Les mer om Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser

Top