Lurer du på hvilken analyse er riktig for deg?

Hvis du lurer på hvilken analyse er riktig for deg i forhold til dine plager, hjelper vi deg gjerne med å velge aktuell analyse for deg og dine helseplager (preanalytisk veiledning). Du kan bestille time her til en preanalytisk veiledning.

Hvordan undersøke om man har jodmangel?

For å undersøke om det foreligger jodmangel er det best å måle jod utskillelsen i urinen.

Hvordan undersøke om man har jodmangel? 

Det bør innsamles en korrekt samling av døgnurin, deretter tar man ca 10 mL av godt blandet døgnurin (som bør være oppbevart kjølig under samleperioden) og sender det inn til laboratoriet. Døgnurin volumet må oppgis for å kunne oppgi korrekt resultat.

Les Jod i kostholdet

Dersom konsentrasjonen av jod er over 0,8-1,2 µmol/døgn, betyr det at jod tilførselen er tilstrekkelig. 

Trenger du mer info om jod eller jodmangler, ta gjerne kontakt med oss

Referanser:

  1. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet, sist endret 2016. helsedirektoratet.no
  2. Iodine status worldwide: WHO global database on iodine deficiency. Geneva: World Health Organization; 2004.
  3. WHO. Urinary iodine concentrations for determining iodine status deficiency in populations. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization; 2013.
  4. UpToDate: Iodine: Drug information; 2014
  5. Bruset S og Tveiten D. Helse på Grønn Resept. Gyldendal 1999.