Vi står nå i en svært krevende tid hvor vi alle må bidra til å begrense spredningen av Corona-viruset. Situasjonen og tiltakene som gjøres påvirker også oss i Lab1 i stor grad, derfor vil det være følgende endringer i vår daglige drift:

    Det vil være begrenset åpningstid på telefon i tidsrommet 23. mars - 20. april 2020; endret åpningstid vil være oppdatert på vår nettside.   

    Det vil i denne perioden heller ikke være mulighet for prøvetaking hos oss.

    Resepsjonen holder åpent mandager, tirsdager og fredager for mottak og utlevering av analysekit til våre hjemmetester. 

Situasjonen er alvorlig for oss alle og den utvikler seg fra time til time, vi vil derfor oppdatere informasjonen fortløpende om ytterligere endringer gjøres.

Ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen alle oss på Lab1 

Hvordan kan overfølsomhet for mat forårsake tretthet?

Det er imidlertid viktig å være klar over at langvarig tretthet/slapphet kan skyldes alvorlige sykdommer, både somatiske og psykiske.

Hvordan kan overfølsomhet for mat forårsake tretthet?

Helseplager som tretthet, slapphet og "foggy brain" kan sees hos mange med ulike overfølsomhetsreaksjoner overfor mat. Hvordan? Mat gir energi, men ny forskning og pasienterfaringer taler for at overfølsomhet mot mat (allment kjent som matintoleranser) også kan gi symptomer som  tretthet/slapphet. Faktisk er det slik at tretthet kan være et tidlig tegn på matoverfølsomhet. I slike tilfeller kan eliminasjonsdiett basert på IgG-Matoverfølsomhetstester med påfølgende provokasjon være nyttig. Hvorfor ulike matoverfølsomhetsreaskjoner kan gi tretthet/slapphet er nok ikke helt avklart, men både kronisk lavgradig betennelse, immunaktivering og redusert opptak av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer kan være noen av forklaringene.

Hvordan kan mage- og tarmproblemer, tretthet, psykiske plager og ulike vondter i kroppen skyldes mat og proteiner fra mat?

Det er imidlertid viktig å være klar over at langvarig tretthet/slapphet kan skyldes alvorlige sykdommer, både somatiske og psykiske. Derfor er det svært viktig at du oppsøker din fastlege slik at du kan få uteleukket alvorlig sykdom først, før du eventuelt går i gang med å undersøke deg med hensyn på matoverfølsomhet. Langvarig tretthet over flere uker bør vurderes av lege først. Dersom sammenhengen med stress eller psykisk lidelse er åpenbar, kan du kanskje tillate deg å vente litt med å kontakte lege.

Kontakt din lege eller behandler for veiledning eller kontakt Lab1 for nærmere informasjon.