Hva er vitamin D?

Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden.

Vitamin D er et fettløselig vitamin som tilføres gjennom kosten eller dannes ved endogen syntese i huden ved eksponering av sollys. Det finnes to former av vitaminet: D2 og D3. D2 (Ergokalsiferol) finnes i kunstig form eller i planter og blir ofte brukt i berikning av mat og i farmasøytiske preparater. D3 (Kolekalsiferol) finnes det mest av i det daglige matinntaket og det er dette pattedyr produserer selv ved hjelp av sollys. Tidligere ble det antatt at vitaminet kun hadde en funksjon i kalsiummetabolismen, men det er senere påvist en rekke andre viktige funksjoner slik som for immunsystemet og muskel/skjelett/beinvev.

Vitamin D analyse

Gode kilder til vitamin D i det norske kostholdet er fet fisk, berikede meieriprodukter og tran. Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden. Siden det er påvist at vitamin D har viktige funksjoner for ulike helseplager pågår det i dag diskusjoner om dagens anbefalinger er adekvate. 

Top