ROMJULS LUKKET HOS LAB1! 

Alle prøver som skal sendes til oss per post, må SENEST postlegges innen lokal postavgang fredag 14. desember. Prøver som skal returneres til Lab1 med DHL, må sendes SENEST tirsdag 18. desember.

Vi holder åpent for prøvetaking i vårt lokale i Sandvika til og med torsdag 20. desemberOnsdag 2. januar. 2019 åpner vi igjen, og vi gleder oss til et nytt og spennende år.

 

Hva er vitamin D?

 Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden.

Vitamin D er et fettløselig vitamin som tilføres gjennom kosten eller dannes ved endogen syntese i huden ved eksponering av sollys. Det finnes to former av vitaminet: D2 og D3. D2 (Ergokalsiferol) finnes i kunstig form eller i planter og blir ofte brukt i berikning av mat og i farmasøytiske preparater. D3 (Kolekalsiferol) finnes det mest av i det daglige matinntaket og det er dette pattedyr produserer selv ved hjelp av sollys. Tidligere ble det antatt at vitaminet kun hadde en funksjon i kalsiummetabolismen, men det er senere påvist en rekke andre viktige funksjoner slik som for immunsystemet, pankreas, hjertefunksjonen og hjernen.

 Les om: Vitaminstatus 

Gode kilder til vitamin D i det norske kostholdet er fet fisk, berikede meieriprodukter og tran. Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden. Siden det er påvist at vitamin D har viktige funksjoner for immunsystemet, pankreas, hjertefunksjonen og hjernen pågår det i dag diskusjoner om dagens anbefalinger er adekvate. Det har siden de forrige nordiske anbefalingene vært en økning på 33% for anbefalt dagliginntak, fra 7,5 μg/dag til 10 μg/dag. For eldre er det økt fra 10 μg/dag til 20 μg/dag, spedbarn anbefales et tilskudd av vitamin D på 10 μg/dag fra 4 ukers alder.

Top