ROMJULS LUKKET HOS LAB1! 

Alle prøver som skal sendes til oss per post, må SENEST postlegges innen lokal postavgang fredag 14. desember. Prøver som skal returneres til Lab1 med DHL, må sendes SENEST tirsdag 18. desember.

Vi holder åpent for prøvetaking i vårt lokale i Sandvika til og med torsdag 20. desemberOnsdag 2. januar. 2019 åpner vi igjen, og vi gleder oss til et nytt og spennende år.

 

Hva er Histaminintoleranse?

Histamin har mange og viktige egenskaper i vår kropp. Histamin dannes av oss selv (endogent), men kan også komme inn i kroppen utenfra (Eksogent) gjennom mat, planter og fra dyr. 

Hva er Histaminintoleranse?

Histamin har mange og viktige egenskaper i vår kropp. Histamin dannes av oss selv (endogent), men kan også komme inn i kroppen utenfra (Eksogent) gjennom mat, planter og fra dyr. Ved histaminintoleranse vil ikke kroppen bryte ned histamin godt nok i forhold til det som tilføres av histamin og man vil få økt mengde av histamin  kroppen. Dette kan gi uønskede symptomer. Hvert individ har ulik toleransegrense for histamin og symptomene kan variere veldig fra person til person. Normalt vil histamin man får gjennom kostholdet brytes effektivt ned av et enzym som heter diaminooxidase (DAO). Hvis dette enzymet fungerer dårlig eller er redusert, vil ikke histamin brytes ned fullstendig. Hvis det hoper seg opp mye histamin i kroppen på grunn av manglende/redusert nedbrytning, kan følgende symtomer kunne oppstå: diare, kvalme, magesmerter, oppblåsthet, rymtmeforstyrrelser, astma, pustevansker, rennende nese, tett nese, hodepine, migrene, tretthet, allergiske reaksjoner med mer.

Hva kan være årsaken til at histaminintoleranse oppstår?

Årsakene kan være økt inntak av histaminrik mat, nedsatt produksjon av DAO eller at DAO enzymet blir hemmet i sin funksjon blant annet av noen legemidler og alkohol.

Hvordan kan man påvise histaminintoleranse med laboratorieanalyser?

Lab1 har analysen Histaminintoleranse som måler konsentrasjonen av DAO og histamin i en blodprøve. Histaminintoleranse basert på laboratorieanalyser er det når DAO er redusert og histamin er forhøyet i en blodprøve. Laboratoriesvar skal alltid tolkes ut fra klinikken og sykehistorien.

 Les om: Histaminintoleranse analyse

Top