Homocystein, vitamin B mangel og mange kroniske helseplager

Forhøyet homocystein øke risikoen for blodpropp da den kan aktivere blodpropp og reduserer nedbrytningen av blodproppene. 

Forhøyede nivåer av Homocystein (en aminosyre) i blodet kan skade blodkar og fremme aterosklerose (vaskulær forkalkning), øke blodtrykket, øke aldring- og oksidasjonsprosesser, fremme utviklingen av oksidativt stress, bidra til krymping av hjernen, svekke immunsystemet, fremkalle betennelse og øke smerte. I tillegg kan forhøyet homocystein øke risikoen for blodpropp da den kan aktivere blodpropp og reduserer nedbrytningen av blodproppene. 

Utvalgt referanse: Homocysteine concentrations in the cognitive progression of Alzheimer's disease. Exp Gerontol. 2017 Dec 1;99:146-150.

Normalområdet hos de ulike laboratoriene oppgis ofte til 5 - 15 μmol/l, men optimalt bør nivået være under 10 μmol/l, og noen forskere anbefaler til og med under 6 μmol/l . For å redusere forhøyet Homocystein må det tilføres ekstra doser med Vitamin B12, Vitamin B6 og Folat (Vitamin B9).

Helseplager som kan være forbundet med forsinket immun mediert matoverfølsomhet

Prøvetakingen og bearbeidingen av blodprøven (EDTA plasma) for analysering av Homocystein er svært viktig, siden denne aminosyren er svært ustabil ved lagring i romtemperatur (Homocystein kan stige med 1-2 µmol/l pr. time). Blodprøven (EDTA plasma) må derfor raskt lagres kjølig/frossen for at man skal kunne stole på resultatene.

Trenger du mer informasjon om homocystein analyse? Ta kontak med oss

Top