Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Hodepine, Migrene og matreaksjoner

 Mange pasienter som plages med migrene eller kronisk hodepine opplever at kostholdsfaktorer kan være involvert.

Mange mennesker med kroniske mage-tarm symptomer har ofte samtidig plager med hodepine og migrene. En forklaring på dette kan være at en generell pro-inflammatorisk immunreaksjon (betennelse) kan oppstå i forbindelse med økt tarmpermeabilitet (lekk tarm). Hvilke kostholdsfaktorer som kan være utløsende er individuelt, og behandlingen bør derfor være individuell og persontilpasset med mye fokus på sunn livsstil. Forskning tyder på at visse matvaregrupper oftere er knyttet til hodepine enn andre. Som et eksempel på dette kan vi nevne en studie på 115 barn med kronisk hodepine som forsøksvis utelot koffein, aspartam, ost, sitrus og nitrat i kostholdet. Etter seks uker opplevde 87% av barna at de ikke lenger var plaget med hodepine. Svakheten i denne studien er at man ikke hadde en kontrollgruppe og ikke fulgte opp med provokasjon (reintroduksjon) av matvarene for å identifisere hvilken matvaregruppe som spesifikt trigget plager hos hver og et av barna.

Selv om mekanismen ikke helt er forstått tyder dette og flere andre studier på at de IgG medierte matreaksjonene ved lekk tarm kan spille en viktig rolle i utviklingen og frekvensen av migrenesymptomer.  IgG matantistoff tester kan gi nyttig informasjon om  hvilke matvarer fra kostholdet man bør eliminere. Studier viser at om man eliminerer  matvarer som har trigget IgG matantistoff, reduseres hodepinesymptomer. En randomisert dobbelt-blindet kontrollert cross-over studie undersøkte effekten av en eliminasjonsdiett basert på IgG matantistoff og probiotika i behandlingen av migrene og irritabel tarm syndrom (IBS). Resultatet viste at migrenehyppigheten ble signifikant redusert både hos de pasientene som fulgte IgG eliminasjonsdietten alene og hos de som benyttet diett i kombinasjon med probiotika.

Referanser kan oversendes ved henvendelse til Lab1.

Les mer om Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser