Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Har du tilstrekkelig, for mye eller for lite Omega-3 fettsyrer i kroppen?

Den beste måten å øke inntaket på er ved å spise mere fisk/fiskeprodukter eller om nødvendig tran/tabletter.

Vi overstrømmes daglig av reklame for, og betydningen av, omega-3 fettsyrer og det kan derfor uansett være nyttig å kjenne til mønsteret av fettsyrer i blodet før man inntar store mengder av disse preparatene.

I henhold til EMEA (European Medicines Agency) er et inntak av inntil 5 g/dag forsvarlig. Et for høyt inntak av omega-3-fettsyrer kan i sjeldne tilfelle medføre økt blødningstendens. Også derfor er det viktig å kjenne sin omega-3-indeks slik at man ikke unødvendig inntar alt for store mengder omega-3-preparater som kan være helseskadelig.

Les mer om Fettsyrer i røde blodceller (RBC)

Måling av omega-3-fettsyrer i erytrocytter ansees å være en bedre parameter enn i serum ettersom serum kun gir et øyeblikksbilde, og erytrocyttene er stabile i 120 dager. Lab1 tilbyr test av fettsyrer i erytrocyttene (røde blodceller)