Vi står nå i en svært krevende tid hvor vi alle må bidra til å begrense spredningen av Corona-viruset. Situasjonen og tiltakene som gjøres påvirker også oss i Lab1 i stor grad, derfor vil det være følgende endringer i vår daglige drift:

    Det vil være begrenset åpningstid på telefon i tidsrommet 23. mars - 20. april 2020; endret åpningstid vil være oppdatert på vår nettside.   

    Det vil i denne perioden heller ikke være mulighet for prøvetaking hos oss.

    Resepsjonen holder åpent mandager, tirsdager og fredager for mottak og utlevering av analysekit til våre hjemmetester. 

Situasjonen er alvorlig for oss alle og den utvikler seg fra time til time, vi vil derfor oppdatere informasjonen fortløpende om ytterligere endringer gjøres.

Ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen alle oss på Lab1 

Føler du deg ofte trett og sliten? kosthold kan være årsak

Mat eller matproteiner kan bli vurdert av immunapparatet som fremmed og det dannes spesifikke IgG-antistoff rettet mot matantigenet.

Føler du deg ofte trett og sliten? kosthold kan være årsak

For noen år siden ble det utført en klinisk undersøkelse i Tyskland med over 900 pasienter som rapporterte ulike kroniske helseplager. Det ble bl.a. rapportert mage- og tarmproblemer, muskel- og leddsmerter, tretthet, utmattelse, nedsatt immunforsvar og psykiske plager. De fleste av pasientene oppga samtidige helseplager, 600 av pasientene oppga at de var plaget med tretthet og 746 av de oppga slitenhet/utmattelse.  Pasientene gikk igjennom en 8 ukers eliminasjonsdiett basert på IgG-matoverfølsomhetstester. Etter endt eliminasjonsperiode, oppga 71-76 % av pasientene bedring når det gjaldt tretthet og 69-74% bedring blant pasientene med utmattelse. Det er mange mulige feilkilder i en slik observasjonstudie, blandt annet at forsøket ikke var utført dobbelt blindet og ikke med friske kontrollgrupper. Men det er en interssant obesrvasjon verdt å merke seg. Mer forskning er nødvendig for å verifisere disse funnene.

Hvordan kan overfølsomhet for mat forårsake tretthet?

IgG-antistoff er et forsvarsprotein laget av vårt immunapparat som kan gjenkjenne et fremmed stoff (kalles også for antigen). Antigener kan bli vurdert av immunapparatet som et fremmed stoff med potensiale til å skade kroppen. Som konsekvens av dette, starter kroppen en inflammasjonsreaksjon som har til hensikt å ødelegge det fremmende antigenet. Mat eller matproteiner kan bli vurdert av immunapparatet som fremmed og det dannes spesifikke IgG-antistoff rettet mot matantigenet. Dette kan starte en inflammasjonsreaksjon i kroppen, og ved kontinuerlig å repeterende inntak av mat som trigger slike IgG-medierte reaksjoner kan det oppstå en kronisk lavgradert inflammasjon. En slik kronisk lavgradert inflammasjon kan ramme flere steder i kroppen og dermed gi ulike helseplager. 

Hvordan kan mage- og tarmproblemer, tretthet, psykiske plager og ulike vondter i kroppen skyldes mat og proteiner fra mat?

Det er allment akseptert og forskning viser at tretthet/slitenhet er assosiert med inflammatoriske prosesser. Dette er også årsaken til at en IgG basert eliminasjonsdiett kan redusere kroppens inflammatoriske belastning og redusere tretthet/slitenhet.