Lab1 tilbyr nå analysepakken Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Immunoplex. Les mer her

Eliminasjonsdietter: Forberedelse

Forekomsten av matoverfølsomhet har økt dramatisk i de senere årene. Det er estimert at 20-25% av befolkningen har en eller annen form for ugunstige reaksjoner i forbindelse med matinntak.  

Eliminasjonsdietter: Forberedelse

Forekomsten av matoverfølsomhet har økt dramatisk i de senere årene. Det er estimert at 20-25% av befolkningen har en eller annen form for ugunstige reaksjoner i forbindelse med matinntak. Eliminasjon med påfølgende provokasjon er det som ofte blir benyttet i utredingen av matoverfølsomhet i kombinasjon med ulike laboratorietester. 

Les mer om Matoverfølsomhet/sensitivitet

Eliminasjonsdietter kan deles opp i 4 faser: 

  • Forberedelse
  • Eliminasjon
  • Reintroduksjon (provokasjon)
  • Vedlikehold

I dag tar vi for oss Forberedelses fasen. For å finne ut hvilke matvarer som i en periode skal tas bort fra kostholdet, vil en kombinasjon av en persons symptomer og plager og resultatene fra IgG Matoverfølsomhetstester (alment kjent som "matintoleranser") være nyttig. Varigheten av en eliminasjonsdiett kan variere, men ofte dreire det seg om fra 1 til 3 måneder. For å oppnå en best mulig effekt av en eliminasjonsdiett, er det viktig å være forbederedt. Sentrale forberedende step er: 

  • Ta bort aktuelle trigger matvarer (mat som skal elimineres) fra hjemmet og gå til innkjøp av mat som man kan spise
  • Bruk ressurser (oppskrifter og gode troverdige nettsider) som man finner på nettet for planlegging av måltider
  • Bruk en kostdagbok for å føre opp hva slags mat man spiser dag for dag. I en slik bok bør man notere hvilken mat man spiser, tidspunkter for når man spiser den og den maten og eventuelle endringer av symptomer og plager. Slike kostdagbøker finnes på nettet

Generelt anbefaler vi at eliminasjon-og provokajonsdietter utføres av ernæringskyndige helsepersoner. Det samme gjelder for oppfølging av kostbehandlingen. Hvis du ikke har en slik helseperson, kontakt Lab1, så kan vi foreslå ulike klinikker og helseprsoner som har erfaring og kunnskap om dette. Spesielt viktig med kyndig veiledning er dette for barn og unge. Skal man gjøre store endringer i kostholdet bør det være dokumentert at der er stoffer som bør tilføres eller fjernes fra kostholdet. Ved eliminasjonsdietter er det viktig å tilføre ekstra med mineraler, vitaminer og andre næringstoffer for å unngå næringsmangler.

IgG Matoverfølsomhetstester er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser