Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

Eliminasjonsdiett basert på IgG matantistoff ved mage-tarm plager

IgG matoverfølsomhetstester er tester som kan fortelle om immunapparatet har dannet IgG antistoff mot ulike matvarer som man spiser (proteiner i matvarene). 

Disse undersøkelsene kan være nyttige i forbindelse med å sette opp eliminasjonsdietter. IgG matantistoff kan danne immunkomplekser med sitt tilhørende antigen (matprotein) og disse immunkompleksene kan forårsake betennelse/inflammasjon som igjen kan gi symptomer og helseplager i ulike vev, som i mage-tarm, muskel-skjelett, hud med mere. Eliminasjonsdietter vil si å ta bort matvarer fra kostholdet som kan trigge og danne disse immunkompleksene for på den måten kunne redusere inflammasjon og dermed redusere helseplager.

Hvordan kan mage- og tarmproblemer, tretthet, psykiske plager og ulike vondter i kroppen skyldes mat og proteiner fra mat?

190 leger, 89 naturterapeuter og 14 andre terapeuter (kiropraktorer, ernæring osv) deltok i en observasjonsstudie i Tyskland med nesten 1000 pasienter med ulike helseplager. Pasientene ble undersøkt for IgG matantistoff panel (fra R-Biopharm/ImuPro - leverandør av Lab1 Matoverfølsomhetstest kit) og de ble deretter instruert til å gå på individuelle eliminasjonsdietter basert på IgG matantistoff resultatene. Pasientene gikk på eliminasjonsdiett i 8 uker og det ble benyttet et symptomscoreskjema for å se på effekten av diettene.

650 av disse 1000 pasientene oppgav at de hadde ulike symptomer og plager fra mage-tarm. Ved kontrollen etter 8 uker, hadde hele 73,8 % av disse pasientene opplevd bedring av sine mage-tarm symptomer. Andelen av pasienter som opplevde plagene sine som sterke eller veldig sterke ved 1. gangs konsultasjon, falt fra 29,6 % til 5,7 % etter 8 uker med eliminasjonsdiett basert på de individuelle IgG matantistoff resultatene.

Konklusjon: Eliminasjonsdietter basert på IgG matantistoff tester kan være nyttig i forbindelse med mage-tarm plager/fordøyelsesbesvær.

Hva er forskjellen mellom IgG og IgE?

Slike tester er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser som matallergi eller matintoleranser. Eliminasjonsdietter bør utføres med veiledning fra helsepersonell som kjenner til slike testers fordeler og begrensninger/ulemper