Lab1 tilbyr nå analysepakken Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Immunoplex. Les mer her

Eliminasjonsdiett basert på IgG matantistoff ved kroniske smerter/stivhet i ledd

IgG matoverfølsomhetstester er tester som kan fortelle om immunapparatet har dannet IgG antistoff mot ulike matvarer som man spiser (proteiner i matvarene). 

Disse undersøkelsene kan være nyttige i forbindelse med å sette opp eliminasjonsdietter. IgG matantistoff kan danne immunkomplekser med sitt tilhørende antigen (matprotein) og disse immunkompleksene kan forårsake betennelse/inflammasjon som igjen kan gi symptomer og helseplager i ulike vev, som i mage-tarm, muskel-skjelett, hud med mere. Eliminasjonsdietter vil si å ta bort matvarer fra kostholdet som kan trigge og danne disse immunkompleksene for på den måten kunne redusere inflammasjon og dermed redusere helseplager.

Hvordan kan mage- og tarmproblemer, tretthet, psykiske plager og ulike vondter i kroppen skyldes mat og proteiner fra mat?

190 leger, 89 naturterapeuter og 14 andre terapeuter (kiropraktorer, ernæring osv) deltok i en observasjonsstudie i Tyskland med nesten 1000 pasienter med ulike helseplager. Pasientene ble undersøkt for IgG matantistoff panel (fra R-Biopharm/ImuPro - leverandør av Lab1 Matoverfølsomhetstest kit) og de ble deretter instruert til å gå på individuelle eliminasjonsdietter basert på IgG matantistoff resultatene. Pasientene gikk på eliminasjonsdiett i 8 uker og det ble benyttet et symptomscoreskjema for å se på effekten av diettene.

234 av disse 1000 pasientene oppgav at de hadde kroniske smerter/stivhet i ledd som de beskrev som betydelige (68% av pasientene) eller svært betydelige (32% av pasientene). Ved kontrollen etter 8 uker, hadde andelen av pasienter som oppgav at de hadde betydelige smerter falt til 23,1%, mens det nå bare var 7,7% i gruppen av pasienter med svært betydelige smerter etter eliminasjonsdiett på 8 uker. 12,4% av var blitt helt smertefrie og 22,7% oppgav at de nå bare hadde lette smerter.

Konklusjon: Eliminasjonsdietter basert på IgG matantistoff tester kan være nyttig i forbindelse med helseplager som stivhet/smerter i muskler og ledd.

Hva er forskjellen mellom IgG og IgE?

Slike tester er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser som matallergi eller matintoleranser. Eliminasjonsdietter bør utføres med veiledning fra helsepersonell som kjenner til slike testers fordeler og begrensninger/ulemper.