Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

«Blodstatus» ved mageproblemer

Sjarmen med tarmen er blitt et begrep i norsk daglig tale! 

I tarmen dannes en lang rekke hormoner og samspillet mellom tarm og hjerne er udiskutabelt. Det finnes millioner av bakterier i tarmen som kommuniserer med det interne nervesystemet – nervesystemet i mage-tarm kanalen. Lykkehormonet serotonin lages i stor grad i magen – derfor har du sommerfugler i magen når du er forelsket.

Mage-tarm systemet fra munn til endetarm er ca 9 m langt! Det er nabo til og passerer nesten alle viktige organer og organsystemer i kroppen. Det er trolig at kosthold og maten vi spiser har sammenheng med utvikling av mange ulike sykdommer, ikke bare cøliaki, matallergier og laktoseintoleranse, diabetes 2 og fedme. Det kan være hovedårsaken alene eller en av årsakene til utvikling av ulike sykdommer innen mage-tarm, autoimmunitet, nevrologi og psykiatri.

Hvordan kan mage- og tarmproblemer, tretthet, psykiske plager og ulike vondter i kroppen skyldes mat og proteiner fra mat?

Har du derfor vondt i magen, oppblåsthet, vekslende avføring som plager deg i hverdagen eller andre symptomer fra mage-tarm regionen bør du ta en helsesjekk på andre vitale funksjoner for å se om årsaken finnes der! Lab1 kan nå tilby Blodstatus der vi analyserer over 20 ulike biomarkører for sentrale organer og organsystemer i kroppen. Testen gir viktig informasjon om eventuell patologi i blod, stoffskifte, blodlipider, diabetes, lever, nyre, hjerte og mangelsykdommer. Det er viktig å ha denne bakgrunnsinformasjonen når vi skal utrede dine mageplager.

Ler mer om Blodstatus analyse

Alle patologiske analysesvar vil ledsages av kommentar fra spesialist i medisinsk biokjemi med kortfattet råd om oppfølgning. Du kan også bestille en postanalytisk konsultasjon hos lege for tolkning og rådgivning i forhold til prøveresultatene, men ikke behandling. Lab1 har tilsatt spesialist i medisinsk biokjemi og er derfor godkjent som Medisinsk Laboratorium.