Mageplager?

Årsaker, laboratorietester og aktuell behandling

3 temakvelder om Mageplager

I - Matoverfølsomhet. Onsdag 20/6-18

II - Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO). Onsdag 4/7-18

III - Dysbiose (tarmflora ubalanse). Onsdag 15/8-18

Generell informasjon

Mellom 15-30% av befolkningen har mageplager av forskjellig varianter og grader. Årsakene til mageplagene kan være mange og det er ikke alltid lett å finne ut av.

Lab1s temakvelder om Mageplager vil fokusere på tre temaer som alle er viktige og sentrale i forbindelse med bakenforliggende årsaker til mageplagene.

Temakveldene er laget for folk flest og myntet på personer som har mageplager eller kjenner noen som har mageplager. Det vil ikke være nødvendig med inngående medisinske kunnskaper for å delta.

Sted:
Lab1 AS, Elias Smiths vei 10, inng. D, 2. etg,
1337 Sandvika

Se program
Meld deg på

Temakveldene er ikke egnet for å kunne stille medisinske diagnoser eller gi berettigelse til å praktisere pasientbehandling!