Mage-tarm plager?

Informasjon for pasienter og pårørende med mage-tarm plager

Tirsdag 16.oktober, kl 18.00 - 19.00

Lab1 AS, Elias Smiths vei 10, inng. D, 2. etg, 1337 Sandvika

Generell informasjon

Mellom 15-30% av befolkningen har mageplager av forskjellig varianter og grader. Årsakene til mageplagene kan være mange og det er ikke alltid lett å finne ut av.

Lab1s temakveld vil være en informasjonskveld for pasienter og pårørende med mage-tarm plager. Kan det være noe i maten du spiser som gir plagene, hvordan finne ut av det og hva kan være aktuelt å forsøke for å redusere plagene.

Dag Tveiten, Labsjef/bioingeniør ved Lab1 i Sandvika, vil ta opp ulike mage-tarm plager, aktuelle laboratorieanalyser, hvor kan du få hjelp, klinikker, m.m.

Sted:
Lab1 AS, Elias Smiths vei 10, inng. D, 2. etg,
1337 Sandvika

Tirsdag 16. oktober

Se program
Meld deg på

Temakveldene er ikke egnet for å kunne stille medisinske diagnoser eller gi berettigelse til å praktisere pasientbehandling!