Kvinne på 40 år med irritabel tarm syndrom (IBS) – betydelig effekt av eliminasjonsdiett

Etter 8 uker på melkefri diett viser alle tre skjemaene Lab1 benytter for å evaluere effekten av kostomlegging, en betydelig bedring både med hensyn på irritabel tarm symptomene (målt med IBS-SSS og GSRS-IBS skjemaer) og generelle helseplager (målt med SHC skjema) etter kostomleggingen.

 

Sammendrag

Kvinnen er født i 1977 og hun har flere betydelige helseplager og sykdommer som begrenser hennes hverdag mye. Mye av plagene skyldes ifølge henne selv inntak av mat. Hun ønsket derfor å ta en matoverfølsomhetstest ved Lab1 siden hun var usikker på hva hun reagerte på av mat. Resultatet av UMA testen viste markert økning av antistoff IgG og IgA mot melkeprotein. Ut fra klinikken, skjemaer og UMA testen, kuttet hun ut alle melkeprodukter i sitt kosthold. Hun tar ekstra med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å unngå næringsmangler.

Etter 2 måneder på melkefri diett er hennes plager betydelig redusert, det gjelder både hennes mage-tarm plager og andre helseplager. Effekten kom ganske raskt etter iverksetting av melkefri diett.

Innledning

Kvinne på 40 år oppgir at hun har ME, hypotyreose, fibromyalgi og mage-tarm plager. Hun benytter Levaxin og har benyttet smertestillende medisiner i flere år for sine helseplager. Ved Lab1 får hun vurdert sine mage-tarm plager og ut fra ROMA III kriteriene taler det for at hun plages av irritabel tarm syndrom (IBS) i og med at hun har vekslende avføringsplager (diaré, forstoppelse), luftplager, oppblåsthet og følelse av ufullstendig tømming – uten at man kan finne en spesiell årsak. Hun har ingen alarmsymptomer (blødninger fra tarmen, blod i avføringen, nattlige magesmerter eller vekttap) og gastroskopi og koloskopi er negative. Straks allergier på mat (IgE mediert), laktoseintoleranse (mangel på laktase) og cøliaki er utelukket fra før. Når hun blir bedt om å svare på spørreskjema om matintoleranser, krysser kvinnen av for at hun tror at plagene hennes skyldes mat og krysser spesifikt av for brød, pasta og melk når hun blir spurt om hva det er som er vanskelig å spise. 

Hva ble utført av laboratorietester ved Lab1?

Det blir bestilt en UMA test ut fra mistanke om en immun mediert (ikke-IgE mediert) matoverfølsomhet. UMA testen til Lab1 er en bred undersøkelse av mulige immun medierte matoverfølsomhet reaksjoner som IgG antistoff mot 44 matproteiner, IgA antistoff mot melkeproteinet kasein og glutenproteinet gliadin. Videre undersøkes det for cøliaki antistoff og zonulin som er en lovende test for tarmpermeabilitet eller «lekk tarm». 

Klikk på bildet for å se rapporten

Resultatet av UMA testen til kvinnen viste markert forhøyet konsentrasjoner (titer) av IgG antistoff mot melkeprotein (ku, geit og sau), høy konsentrasjon (titer) av spesifikt IgA antistoff mot melkeproteinet kasein som finnes både i ku-, sau-, og geitemelk. Prøvesvaret hennes viser videre at hun har forhøyet zonulin som er en markør på lekk tarm. Cøliaki antistoffene og IgA gliadin er negative, noe som bekrefter tidligere funn om at hun ikke har cøliaki. Ut fra klinikken, spørreskjema (ROMA III og Matintoleranse) og prøvesvarene fra UMA testen, taler det for at kvinnen kan ha en overfølsomhet for melkeproteiner. Hun startet derfor opp med å eliminere all type melk i kostholdet. Siden hun ikke har laktoseintoleranse, så er det ikke tilstrekkelig kun med laktosefrie produkter. Hun sørger for å innta ekstra med vitaminer (vitamin D spesielt), mineraler (kalsium spesielt) og iod for å unngå næringsmangler når hun kutter melk i kostholdet.

Resultat av eliminasjonsdietten?

Etter 8 uker på melkefri diett viser alle tre skjemaene Lab1 benytter for å evaluere effekten av kostomlegging, en betydelig bedring både med hensyn på irritabel tarm symptomene (målt med IBS-SSS og GSRS-IBS skjemaer) og generelle helseplager (målt med SHC skjema) etter kostomleggingen. Hun har ikke gjort noe annet enn å kutte ut melk i kostholdet sitt. Ingen nye medisiner eller andre behandlinger.

  1. IBS-SSS. IBS-SSS er et validert skjema som er laget for å avklare grad av alvorlighet og effekt av behandling av Irritabel Tarm Syndrom (IBS). 

Tabell 1

  IBS-SSS Score Klassifikasjon
Før eliminasjonsdiett 400 Alvorlig IBS
Etter eliminasjonsdiett 25 Ikke IBS, normal

Som tabellen viser, fikk kvinnen en betydelig lavere IBS-SSS score etter eliminasjon av melk. Dette er et solid uttrykk for den svært gunstige effekten kvinnen hadde av eliminasjonsdietten.

  1. GSRS-IBS. Undersøkelsen GSRS-IBS inneholder spørsmål om hvordan personen har følt seg og hvordan personen har hatt det den siste uken. Personen skal sette kryss ved det alternativet som passer best på sin situasjon.
  Før kostomlegging Etter kostomlegging
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av magesmerter? Ganske alvorlige plager Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av smerter eller ubehag i magen som gir seg når du har hatt avføring? Ganske alvorlig plaget Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av oppblåsthet? Ganske alvorlig plaget Ubetydelige plager
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av luftavgang? Alvorlige plager Ubetydelige plager
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av forstoppelse (problemer med åtømme tarmen)? Ganske alvorlig plaget Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av diare (hyppig avføring)? Ganske alvorlig plaget Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av løs avføring? Ganske alvorlig plaget Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av hard avføring? Milde plager Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av tvingende avføringsbehov (plutselig behov for å gå på toalettet for å tømme tarmen)? Ganske alvorlig plaget Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av tvingende avføringsbehov (plutselig behov for å gå på toalettet for å tømme tarmen)? Ganske alvorlig plaget Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av en følelse av ufullstendig tømming av tarmen etter avføring? Moderate plager Ingen plager i det hele tatt
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av at du føler deg mett like etter at du har begynt på et måltid? Milde plager Milde plager
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av at du føler deg mett selv lenge etter at du er ferdig med å spise? Milde plager Milde plager
Har du i løpet av den siste uken vært plaget av at magen er synlig oppblåst? Ganske alvorlig plaget Milde plager
  1. SHC. SHC (Subjective Health Complaints Inventory) er et standardisert instrument som måler hele spekteret av subjektive helseplager. I skjemaet er det listet opp 29 vanlige somatiske og psykologiske helseplager, hvor grad av plage og varighet skal angis for de siste 30 døgn.

Tabell - Grad av plage

  Før kostomlegging Etter kostomlegging
Muskel skjelettplager (hodepine, nakkesmerter, smerter øverst i ryggen, smerter i korsryggen, smerter i armer, smerter i skuldre, migrene, smerter i føttene) 13 4
Pseudonevrologi (hjertebank, hetetokter, søvnproblemer, tretthet, svimmelhet, angst, nedtrykthet, depresjon) 14 4
Gastrointestinale plager (sure oppstøt, sug eller svie i magen, magekatarr, magesår, mageknip, luftplager, diare (løs avføring), forstoppelse) 9 0
Allergi (astma, pustevansker, eksem, allergi, brystsmerter) 2 1
Forkjølelse (forkjølelse, influensa, hoste) 3 0
SHC Total 37 9

Tabell – Grad av varighet (dager)

  Før kostomlegging Etter kostomlegging
Muskel skjelettplager (hodepine, nakkesmerter, smerter øverst i ryggen, smerter i korsryggen, smerter i armer, smerter i skuldre, migrene, smerter i føttene) 9 0
Pseudonevrologi (hjertebank, hetetokter, søvnproblemer, tretthet, svimmelhet, angst, nedtrykthet, depresjon) 14 4
Gastrointestinale plager (sure oppstøt, sug eller svie i magen, magekatarr, magesår, mageknip, luftplager, diare (løs avføring), forstoppelse) 9 0
Allergi (astma, pustevansker, eksem, allergi, brystsmerter) 2 0
Forkjølelse (forkjølelse, influensa, hoste) 7 0
SHC Total 41 4

Diagram SHC

Konklusjon

Melkefri diett hos denne kvinnen med IBS ga betydelig helsegevinst også på plager utenfor mage-tarm. Melkeprotein kan trigge en immunrespons og forårsake betennelse som kan gi symptomer hos pasienter med IBS. Dette gjelder selvsagt ikke alle med IBS. Andre personer med IBS kan reagere på andre matproteiner eller andre kostholdsfaktorer kan være involvert (FODMAP, laktoseintoleranse, histaminintoleranse). Kostholdsendringer bør vurderes når klinikken, spørreskjemaer og laboratorieundersøkelser tyder på at dette kan være aktuelt. Eliminasjonsdietter bør utføres av medisinsk/ernæringskyndig helsepersonell.

Kvinnen har signert samtykkeerklæring for publikasjon av denne pasienthistorien på Lab1 Facebook og hjemmesider.

REFERANSER

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Top