Jente på 14 år med betydelig god effekt av melkefri- og glutenfri diett

Jente på 14 år hadde utviklet flere autoimmun sykdommer som SLE, Sjøgren og lavt stoffskifte (hypotyreose) og ble behandlet blant annet med steroider og cellegift. Pasienten og foresatte mistenkte flåttbårne infeksjoner siden pasienten hadde hatt flere flåttbitt.

Av Dag Tveiten, Lab1

Sammendrag

Jente på 14 år hadde utviklet flere autoimmun sykdommer som SLE, Sjøgren og lavt stoffskifte (hypotyreose) og ble behandlet blant annet med steroider og cellegift. Pasienten og foresatte mistenkte flåttbårne infeksjoner siden pasienten hadde hatt flere flåttbitt. Foreldrene til jenta kom i kontakt med Lab1 via Internett i forbindelse med søk etter lignende historier fra andre pasienter som hadde blitt friske som følge av behandling basert på laboratorieprøver utført ved Lab1. Analyseveileder ved Lab1 anbefalte tester på flåttbårne bakterier ut fra historien om flere flåttbitt og matoverfølsomhet siden jenta hadde betydelige mage-tarm plager. 

Resultatet av testene var at hun ikke hadde noe utslag på flåttbårne bakterier noe som resulterte at familien kunne legge dette sporet til siden. Matoverfølsomhetstesten UMA viste derimot kraftige antistoff utslag på melk, gluten og andre kornsorter. Ut fra klinikken og resultater fra UMA testen, ble jenta satt på eliminasjonsdiett. Hun tar ekstra med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å unngå næringsmangler.

Etter 5 måneder på denne dietten har det medført at utslettene og leddsmertene er helt borte. Den psykiske helsen er normal. Hun kan av og til ha litt vondt i hode. Hvis hun inntar bare litt melk og gluten, får hun raskt symptomene tilbake. Hun har ikke brukt noe legemiddel etter at hun begynte på dietten. Jenta virker nå som en helt vanlig tenåring. Hun følges regelmessig opp hos fastlege og på sykehuset. Foreldrene og jenta er overbevist om at det er dietten som har gjort at hun har blitt så frisk.

Innledning

En jente født i 1999, fikk i 2014 diagnosene Lupus (SLE-Systemisk Lupus Erytematosus), Sjøgren syndrom og autoimmun tyreoiditt etter undersøkelser og utredninger hos spesialister på flere forskjellige Universitetssykehus i Norge. Hun hadde på det tidspunktet utviklet tre autoimmun sykdommer. 

Symptomene startet i midten av juli 2014 etter at hun kom hjem fra ferie i Danmark. Hun fikk tiltagende leddsmerter i hender, knær og ankler uten ledsagende hevelser. Etterhvert økende grad av slapphet. Hun har til tider ikke orket å være på skolen hele dagen av gangen. Senere oppsto hodepine og synsforstyrrelser i form av tåkesyn. Utslett på overkroppen kom gradvis. Hun har flere ganger hatt flåttbitt.

Sykehistorie og symptomer

Fra foresatte ble følgende sykehistorie beskrevet våren 2016: «Vi oppdaget symptomene høsten 2014 og var av den oppfatningen at årsakene kunne skyldes en borrelia infeksjon. Symptomene stemte, samt at vi var klar over minst to flåttbitt, der det var dannet en ring rundt bittstedet den ene gangen.  Borrelia diagnosen ble avkreftet på Haugesund Sykehus og senere ved Rikshospitalet. Det har blitt tatt blodprøver og ryggmargsprøver som viser negativ på borrelia. Vi hadde egentlig slått oss til ro med diagnosene, men for få uker siden, oppdaget vi en «fullbåren» flått som kom frem da vi demonterte hennes seng. Den fremtrer som «gammel» og kan ikke ha kommet dit fra andre enn vår datter. Hun har droppet ut av skole, klarer ikke å jobbe og er sykemeldt på ubestemt tid. Denne tilstanden virker spesiell.

Generelle symptomer er tretthet, utmattelse, svettetokter, særlig om natten og uten kroppslig anstrengelse, herunder hetetokter. Sover best i iskaldt rom. Hovne lymfeknuter, perioder med feber, dårlig utholdenhet, diffus sykdomsfølelse (føler seg aldri helt i form lenger). Mage-tarm symptomer er trykkfølelse i magen og mage-smerter, diffuse smerter i buken med oppblåsthet og hyppig diaré/løs mage, ustadig avføring. Muskel- og skjelettsymptomer preges av leddsmerter, som regel i store ledd, med vekslende lokalisering, muskelsmerter som ved gangsperre, stivhetsfølelse i muskulaturen, har behov for massasje som terapi. Nakke- og / eller hodesmerter som stråler ut i skulderregionen. Tilbakevendende blåfarge i negler. Smerter i brystkassa ved inn- og utånding, forårsaket av bevegelse i smertefulle ribbeins-  /brystbeinsledd. Nevrologiske symptomer er synsforstyrrelser med uklart syn eller forandringer i synsfeltet, smertefulle øyebevegelser, dobbeltsyn. 

Overømfintlighet overfor lyd, tørrhet i øyne på grunn av redusert tåreproduksjon. Svimmelhet. Problemer ved heving av skulder og dreining av hodet. Nakkesmerter og – stivhet, hyppig og heftig hodepine, diffus eller enkeltsidig, også konsentrert i pannen, svarer ikke analgetika (smertestillende). Hukommelsesproblemer, konsentrasjons-problemer, problemer med å oppfatte ting, å lese, å lære. Søvnproblemer, humørsvingninger, depresjoner, irritabilitet, aggressivitet, panikkanfall og diffuse angstfølelser. Hun drev med selvskading og hadde kraftige depresjonsanfall til stor bekymring hos foreldrene. Plutselig svakhet/styrketap i et bein med svikt i kneledd og dermed tendens til å falle. Symptomer fra urin-og kjønnsorganer som urinveisinfeksjoner. Øyesymptomer er synsproblemer, metamorphopsier (forvrengt syn), tap av synsfelt/ mørke flekker i synsfeltet, problemer med fargesynet, med dobbeltbilder på begge øyne, smertefulle øyebevegelser, økning i øyetrykket. Hudsymptomer Erythema migrans (utslett røde områder), tilbakevendende utslett. Medisinene som hun nå går på, har liten eller ingen effekt (Prednisolon, Plaguenil og Methotrexate siden desember 2014). Normalt, så virker disse medisinene på SLE pasienter, men ikke på henne».

Hva ble utført av laboratorietester ved Lab1?

Foresatte kom i kontakt med Lab1 via internett. De søkte opp lignende historier fra andre pasienter og som hadde blitt friske etter å ha fått behandling basert på tester utført ved Lab1. Etter ønske fra foresatte, ble det tatt antistoff analyser ved Lab1 for et bredt panel av flåttbårne infeksjoner (Borrelia IgM/IgG Immunoblot, Bartonella henselae IgM/IgG, Bartonella quintana IgM/IgG, Ehrlichia IgM/IgG, Rickettsia IgM/IgG, Francisella tularensis IgM/IgG og Babesia IgG), siden flåttinfeksjoner fortsatt ble mistenkt.Resultatene fra dette panelet var negativt for samtlige flåttbårne infeksjoner. De negative resultatene fra tidligere borrelia undersøkelser ble dermed bekreftet. I tillegg tydet det på, ut fra laboratorieresultatene fra dette panelet, at hun heller ikke hadde blitt eksponert eller smittet av noen av de andre mulige flåttbårne mikrobene. 

Klikk på bildet for å se rapporten

Siden det var flere mage-tarm symptomer, og det er kjent at immunrespons overfor matproteiner kan forårsake autoimmun sykdommer (cøliaki, noen tilfeller av autoimmun tyreoiditt og bindevevssykdommer), ble testpanelet Utvidet Matoverfølsomhets Analyse (UMA) rekvirert. Dette panelet inneholder tester som undersøker IgG antistoff overfor 44 forskjellige matproteiner, IgA antistoff overfor gluten proteinet gliadin, IgA antistoff overfor melkeproteinet kasein, cøliaki antistoff (Transglutaminase IgA/IgG og deamidert gliadin IgA/IgG) samt zonulin. Zonulin er en markør på tarmpermeabilitet – «lekk tarm». 

Klikk på bildet for å se rapporten

Resultatet av UMA testen viste markert forhøyet titer av IgG og IgA antistoff overfor melkeprotein og IgG antistoff overfor gluten. Cøliakiprøvene var negative, zonulin var normal. Ut fra sykehistorien og laboratoriesvarene ble det derfor besluttet å forsøke melk, - og gluten eliminasjonsdiett i noen uker, med påfølgende provokasjon. Hun ble samtidig bedt om å innta vitaminer, mineraler og fettsyrer for å redusere muligheten ernæringsmangler. 

Less om UMA - Utvidet Matoverfølsomhet

Resultat av eliminasjonsdietten?

Effekten av eliminasjonsdietten har vært svært god og ved provokasjon med selv små mengder mat med melk og gluten, forverres tilstanden betydelig. Dette kan tale for sensitivitet overfor melkeprotein og gluten. Etter 5 måneder på et kosthold uten melk og gluten, er hennes tilstand nå mye bedre. Hun har ikke lenger leddsmerter, utslettene er borte, mage-tarm plagene er ikke lenger plagsomme og ikke minst har hun mye mer energi og overskudd og dermed også bedre humør. Hun har begynt på skole igjen, denne gang på helselinjen. Dette fungerer så langt veldig greit og hun trives godt der. Hun er til tider noe trett, men det hindrer henne ikke i å trene eller være med venner. De tidligere laboratorie prøvene som viste sykdom, er nå normale. Foresatte fikk juli 2016 telefon fra sykehuset om at alle prøvene var innenfor normalen. Ingen medisiner er benyttet siden mars 2016. Psykisk det har endret seg veldig. Hun har ikke hatt noen tendenser til depresjon eller selvskading etter at hun startet dietten. Hun virker som en helt vanlig tenåring. Foreldrene og jenta er overbevist om at det er dietten som har gjort at hun har blitt så frisk.

Konklusjon

Siden SLE har et svingende forløp, er det enda for tidlig å endelig konkludere om effekten av eliminasjonsdietten har gitt en varig effekt på noen av hennes symptomer og grunnlidelser – autoimmun sykdommene. Alle SLE-pasienter bør gå til jevnlig kontroll med tanke på utvikling av systemiske skader (nyrer, hjerte, lunger) og leddskader. Dette innebærer kontroll av urin, blodtrykk, nyrefunksjon, lipider, glukose - særlig hos pasienter som bruker kortikosteroider. Videre bør regelmessig kontroll av blodstatus tas på pasienter som bruker immunsuppressiva. Sykdommen krever godt samarbeid mellom allmennlege, revmatolog, og andre spesialister. Ved graviditet bør pasienten følges av spesialist i revmatologi og gynekologi, samt ved behov av lege i andre spesialiteter. De psykososiale aspektene krever godt samarbeid og oppfølging. Begrensninger i fysisk aktivitet vil ofte være et resultat av sykdommen og bør forberedes. Engstelse og usikkerhet kan være framtredende, og relevant og god informasjon om sykdommen er derfor viktig for et godt, langsiktig samarbeid. Faktorer som kan forverre SLE, er sollys, medikamenter og infeksjoner.

Tilleggskommentar fra Lab1: Selv om denne pasienthistorien viser at eliminasjonsdietter kan være effektiv og lindre plager ved denne type sykdommer, er det viktig å påpeke at det ikke gjelder for alle med tilsvarende sykdommer. Men siden det kan være viktig å få avklart hvem som kan ha nytte av det, er tester av mulig matoverfølsomhet viktig å utføre. Les mer om dette på Helseplager som kan være forbundet med forsinket immun mediert matoverfølsomhet

Foresatte har signert samtykkeerklæring for publikasjon av denne pasienthistorien på Lab1 Facebook og hjemmesider.

REFERANSER

home

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Top