Gluten sensitivitet og systemisk lupus erythematosus (SLE)

En 20 måneder gammel jente presenteres med manglende vektøkning, mye og ofte syk, og svetting. Fødselen forløpte normalt. Hun hadde vannkopper i en alder av 4 måneder, som oppsto sammen med utbruddet av hennes symptomer.

Av Dag Tveiten, daglig leder, bioingeniør Lab1

Lab1 har tidligere publisert en interessant pasienthistorie om SLE og sammenheng med matoverfølsomhet.

I vedlagt kasuistikk, beskrevet av en ledende forsker innen fagfeltet - Dr. Marios Hadjivassiliou, omhandler en pasienthistorie som bekrefter at det kan være viktig å undersøke pasienter med SLE eller andre bindevevssykdommer om de kan ha cøliaki eller andre matoverfølsomhetstilstander.

Kasuistikk 1 (oversatt til norsk):

En 20 måneder gammel jente presenteres med manglende vektøkning, mye og ofte syk, og svetting. Fødselen forløpte normalt. Hun hadde vannkopper i en alder av 4 måneder, som oppsto sammen med utbruddet av hennes symptomer. Vektøkningen var dårlig, men motorisk utvikling var normal. Hun var i perioder trøtt og irritabel, med raserianfall og hun holdt ofte pusten lenge. Ved undersøkelse var hun blek og irritabel, med lett eksem i albuebøyer. Hun var i tredje persentil for høyde og vekt. Unormale resultater inkludert en forhøyet senkning (SR) på 70 mm, svakt positive antinukleære antistoffer (ANA), IgA mangel, positive antistoffer mot glatt muskulatur, og forhøyet anti-kardiolipin antistoffer.

Urinanalyser og komplement nivåer var normale. Foreldrene rapporterte om utslett i ansiktet ved soleksponering. På grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon fikk jenta diagnose SLE og behandling med steroider ble startet. Det ble en viss bedring av hennes totale kliniske tilstand, men SR fortsatte å svinge. I en alder av 4 år ble det påvist at emaljen på tennene var dårlige og det ble nødvendig med noen tann ekstraksjoner. I en alder av seks utviklet hun bivirkninger av steroid behandlingen og hun ble da satt på immunsuppresiv behandling (azatioprin). Under behandling med steroider og immunsuppresiva var ANA, dobbelttrådet DNA (dsDNA), og spesifikke nukleære antistoff (ENA) negative. 

I en alder av 17 ble hun henvist til en SLE klinikk for voksne. Ved undersøkelse der hadde hun et psoriasislignende hudutslett, men ingenting annet ble anført i journalen. Immunologiske tester viste negativ ANA og ENA, dsDNA på 92 IE / ml (Referanse: 0-60), SR på 29 mm, IgA-mangel, og normal C reaktivt protein (CRP). 

Muligheten av gluten sensitivitet ble vurdert på grunnlag av historien og den immunologiske profilen. Hun testet positivt for IgG antigliadin antistoffer, og en påfølgende tynntarm biopsi bekreftet gluten sensitiv enteropati – cøliaki.

En glutenfri diett ble startet, både de immunsuppresive medikamentene og steroidene ble gradvis seponert og avsluttet. 

Seks måneder etter innføringen av glutenfri diett hadde hun ikke lenger noen symptomer og benyttet ingen medikamenter. SR var normal og hudutslettene var borte.

Les om flere pasienthistorier i artikkelen her

Kilde: Hadjivassiliou M et al.  Gluten sensitivity masquerading as systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2004;63:1501–1503.

Våre analyser

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Top