ROMJULS LUKKET HOS LAB1! 

Alle prøver som skal sendes til oss per post, må SENEST postlegges innen lokal postavgang fredag 14. desember. Prøver som skal returneres til Lab1 med DHL, må sendes SENEST tirsdag 18. desember.

Vi holder åpent for prøvetaking i vårt lokale i Sandvika til og med torsdag 20. desemberOnsdag 2. januar. 2019 åpner vi igjen, og vi gleder oss til et nytt og spennende år.

 

Trolig er det altfor mange mennesker, både barn og voksne, som settes på omfattende eliminasjonsdietter uten virkelig å ha undersøkt nøye om dette er nødvendig. 

Dette er viktig informasjon, jeg ønsker imidlertid å peke på et par faktorer av som er av betydning i denne forbindelse.

En studie som ble publisert for noen år siden, hadde som målsetning å undersøke effekten av eliminasjon av melk hos pasienter med autisme. 

En ny stor metaanalyse (samlet vurdering av mange enkelt studier) har sett på om omega-3 fettsyrer kan ha effekt på hudsykdommen psoriasis. Konklusjonen av metaanalysen er at noen studier viser at tilskudd med fettsyrer er effektivt til å redusere plagene med psoriasis, mens andre studier ikke viser effekt.

Mineralpakken er en pakke bestående av laboratorieanalyser laget for deg som ønsker å undersøke om du har tilstrekkelige nivåer av viktige mineraler i kroppen. Analysepakken inneholder 9 forskjellige mineraler/sporstoffer og et tungmetall. 

Top