Bergen onsdag 6. november

Bioingeniør og daglig leder ved Lab1 Dag Tveiten vil ta for seg flere spennende temaer.


 

Forhøyet homocystein øke risikoen for blodpropp da den kan aktivere blodpropp og reduserer nedbrytningen av blodproppene. 

Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden.

En kryssreaksjon er en immunreaksjon der et antistoff (IgE, IgG eller IgM) reagerer med et annet antigen enn det opprinnelige antigenet.

Histamin har mange og viktige egenskaper i vår kropp. Histamin dannes av oss selv (endogent), men kan også komme inn i kroppen utenfra (Eksogent) gjennom mat, planter og fra dyr. 

Kan man spise seg frisk fra autoimunesykdommer?