En studie publisert i 2007 viser at vitamin D nivået hos menn og kvinner varierer sterkt i løpet av ett år og er på sitt laveste i vintermånedene. 

Forhøyet homocystein øke risikoen for blodpropp da den kan aktivere blodpropp og reduserer nedbrytningen av blodproppene. 

Histamin har mange og viktige egenskaper i vår kropp. Histamin dannes av oss selv (endogent), men kan også komme inn i kroppen utenfra (Eksogent) gjennom mat, planter og fra dyr. 

Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden.

En kryssreaksjon er en immunreaksjon der et antistoff (IgE, IgG eller IgM) reagerer med et annet antigen enn det opprinnelige antigenet.

Top