Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. 

Mange kan merke tretthet/slapphet, psykiske plager og nedsatt immunforsvar spesielt i vinterhalvåret. 

Forhøyet homocystein øke risikoen for blodpropp da den kan aktivere blodpropp og reduserer nedbrytningen av blodproppene. 

En studie publisert i 2007 viser at vitamin D nivået hos menn og kvinner varierer sterkt i løpet av ett år og er på sitt laveste i vintermånedene. 

Hovedkilden for vitamin D er likevel ved egenproduksjonen når mennesket utsettes for sollys, men grunnet klimatiske forhold i Norge vil soleksponeringen bli inadekvat og vitamin D vil ikke produseres i huden.

Top