IgG analysene utføres ved mer enn 20 medisinske laboratorier rundt omkring i verden.

Resultater fra flere ulike typer av prøvemateriale kan gi et mer komplett bilde på mineral og spormetall status enn en enkelt prøve.

Tretthet/slapphet kan skyldes så mye og det er viktig at du får undersøkt om det er medisinske årsaker bak trettheten hos din fastlege.

I samarbeid med Pharma Nord Norge, gir nå Lab1 100 personer mulighet til kostnadsfritt å sjekke sin D-vitaminstatus med en enkel blodprøve.

 Årsaken til det er at når proteinene passerer ufordøyet gjennom slimhinnen i tarmen, kan de aktivere immunforsvaret vårt og det kan dannes IgG og IgA antistoff mot matproteinene.

Top