Temakveld i Sandvika, 28.11.2019


 

5 tips for å forstå matallergier

Typiske symptomer fra mage- og tarmkanalen er oppblåst mage, smerter, diaré og kvalme. Hudsymptomer som elveblest, eksemforverring og kløe er også vanlige, særlig hos små barn.

Hva er straksallergi?

Tilstander som skyldes IgE-mediert allergi (straksallergi), er for eksempel høysnue, insektstikk, medikamentreaksjoner, eksem, astma, anafylaktisk sjokk og noen typer matallergi.

Immun mediert matoverfølsomhet/sensitivitet (det vil si proteiner fra mat som forårsaker en aktivering av immunsystemet) kan komme til utrykk på forskjellige vis. Mange av disse sensitivitets reaksjoner blir ofte ikke sikkert klarlagt, siden symptomene opptrer først noen timer, eller til og med dager, etter at man har spist en bestemt type matvare.

Det vanlige er at du blir rød rundt bittstedet mens flåtten fortsatt sitter der – og i dagene etterpå. Dette forsvinner, men du bør kontakte lege dersom du får et rødt utslett som brer og utvider seg på nytt rundt flåttbittet i løpet av tre dager til fire uker etter flåttbittet.

Matallergi symptomene oppstår raskt etter inntak av matvaren

Matallergi symptomene oppstår raskt etter inntak av matvaren. Urtikarielt utslett, kløe, oppkast, diaré og i alvorlige tilfeller anafylaksi er symptomer som er typisk for straksallergiene.