Typiske symptomer fra mage- og tarmkanalen er oppblåst mage, smerter, diaré og kvalme. Hudsymptomer som elveblest, eksemforverring og kløe er også vanlige, særlig hos små barn.

Tilstander som skyldes IgE-mediert allergi (straksallergi), er for eksempel høysnue, insektstikk, medikamentreaksjoner, eksem, astma, anafylaktisk sjokk og noen typer matallergi.

En ny studie publisert av amerikanske og italienske forskere i det anerkjente medisinske tidsskriftet “Gut”, dokumenterer at personer som føler seg syke etter inntak av hvete og andre kornprodukter uten å ha cøliaki, endelig kan ha en biologisk forklaring for sine symptomer.

Forskning taler for at opptil 60% av alle som har diagnosen IBS, kan relatere sine magesmerter og oppblåsthet til inntak av visse matvarer.  

Det vanlige er at du blir rød rundt bittstedet mens flåtten fortsatt sitter der – og i dagene etterpå. Dette forsvinner, men du bør kontakte lege dersom du får et rødt utslett som brer og utvider seg på nytt rundt flåttbittet i løpet av tre dager til fire uker etter flåttbittet.

Top