Hvordan kan noen pasienter som tar Matoverfølsomhetstester hos Lab1 få et positivt (klasse 3-4) IgG test resultat for hvete, men negativt (klasse 0-2) IgG test resultat for gluten?

Laboratorietester er nyttige for å identifisere matallergier og matintoleranser, samt lindre symptomer hos pasientene.

Noen personer kan ha stor nytte av å eliminere egg i kostholdet sitt på grunn av allergi og/eller matoverfølsomhet. 

Det er viktig å bruke riktig terminologi når det gjelder å beskrive ulike måter kroppen kan reagere mot mat.

Mikrober er en generell benevnelse på bakterier, sopp, parasitter og virus for å nevne noen. Et mikrobiom er en samling av mikrober som lever i et felles samfunn, for eksempel i tarmen til mennesker. 

Top