Lurer du på hvilken analyse er riktig for deg?

Hvis du lurer på hvilken analyse er riktig for deg i forhold til dine plager, hjelper vi deg gjerne med å velge aktuell analyse for deg og dine helseplager (preanalytisk veiledning). Du kan bestille time her til en preanalytisk veiledning.

Bioingeniør og daglig leder Dag Tveiten ved Lab1 snakker om Matoverfølsomhet og eliminasjonsdiett

IgG matoverfølsomhetstester er tester som kan fortelle om immunapparatet har dannet IgG antistoff mot ulike matvarer som man spiser (proteiner i matvarene). 

Melk er en av matvarene som oftest gir positivt utslag på en IgG-Matoverfølsomhetstest.

Kroppen vår er under kontinuerlig press fra fremmende stoffer og vi trenger å beskytte oss mot disse. 

Immunsystemet som finnes i tarmen er det største i hele kroppen. Over 80% av hele immunforsvaret vårt har sitt utspring fra tarmen. Det sikrer oss i form av en barriere mot bakterier, virus, andre patogener og proteiner fra matvarer vi spiser.