NDD er en samlebetegnelse på nevrologiske utviklingsforstyrrelser som oppstår før 3 års alder og som rammer et eller flere områder av den mentale utviklingen hos barn.

I en studie publisert i tidsskriftet BioMed Research International i 2013, konkluderer forskerne med at IgG antistoff mot gliadin (glutenprotein) og casein (melkeprotein) er signifikant forhøyet hos autister (ASD) sammenlignet med friske kontroller. 

Ny forskning viser at mange pasienter med cøliaki også kan ha andre autoimmune sykdommer. Eksempel på dette kan være autoimmun hypotyreose (lavt stoffskifte), diabetes type 1, psoriasis eller leddgikt (1,2). Mange som går på glutenfritt kosthold på grunn av sin cøliaki, vil merke bedring også når det gjelder symptomer fra de andre sykdommene.

Årets Lab1 Symposium var primært et minne symposium for Karl Ludvik (Kalle) Reichelt som døde i November 2016. Samtidig var det en markering av at Lab1 AS var 10 år. Hele 150 deltakere hadde funnet veien til symposiet i år, det er rekord for Lab1 Symposium som i år ble arrangert for niende gang.

Lab1 legger til at Zonulin er et protein som bidrar i reguleringen av permeabiliteten i tarmslimhinner og andre slimhinner. Forskning viser at zonulin kan aktiviseres blant annet av tarmbakterier og matproteinet gluten. 

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top