Trolig er det altfor mange mennesker, både barn og voksne, som settes på omfattende eliminasjonsdietter uten virkelig å ha undersøkt nøye om dette er nødvendig. 

Dette er viktig informasjon, jeg ønsker imidlertid å peke på et par faktorer av som er av betydning i denne forbindelse.

En studie som ble publisert for noen år siden, hadde som målsetning å undersøke effekten av eliminasjon av melk hos pasienter med autisme. 

En ny stor metaanalyse (samlet vurdering av mange enkelt studier) har sett på om omega-3 fettsyrer kan ha effekt på hudsykdommen psoriasis. Konklusjonen av metaanalysen er at noen studier viser at tilskudd med fettsyrer er effektivt til å redusere plagene med psoriasis, mens andre studier ikke viser effekt.

Mineralpakken er en pakke bestående av laboratorieanalyser laget for deg som ønsker å undersøke om du har tilstrekkelige nivåer av viktige mineraler i kroppen. Analysepakken inneholder 9 forskjellige mineraler/sporstoffer og et tungmetall. 

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top