Gluten nevropati

Sensitivitet overfor gluten kan forårsake nevrologiske symptomer, den hyppigste aktuelle manifestasjonen er cerebellar ataksi og kalles da for gluten ataksi. Gluten ataksi kan være en av flere årsaker til sporadisk idiopatisk ataksi. Pasientene kan ha cøliaki, men inntil 60 % av disse pasientene har ikke noe tegn til enteropati (cøliaki) ved biopsier. Allikevel responderer disse pasientene godt på glutenfritt kosthold. Økning av transglutaminase isoenzym-6 antistoffer (IgA/IgG) er forbundet med affeksjon/immunrespons mot gluten i sentralnervesystemet. Som tidligere nevnt, er idiopatisk cerebellar ataksi den mest studerte tilstanden, men også andre nevrologiske manifestasjoner kan være forårsaket av disse patogene antistoffene. Dette kan for eksempel være ataksi med myoklonus (ufrivillige muskelrykninger), perifer nevropati, myopati (muskellidelser), myelopati (sykelige endringer i ryggmargen), cerebral kalsifikasjon, hodepine med abnormiteter i den hvite substans (av og til assosiert med vaskulær demens), svimmelhet. 

Indikasjon for testen: Schizofreni, ALS, Ataksi, Nevropatier, myoklonus (ufrivillige muskelrykninger), perifer nevropati, myopati (muskellidelser), myelopati (sykelige endringer i ryggmargen), cerebral kalsifikasjon, hodepine med abnormiteter i den hvite substans (av og til assosiert med vaskulær demens), svimmelhet. I prosedyreverket til norske nevrologer, anbefales det å analysere gluten-antistoff hos pasienter med ataksi.

Praktisk informasjon

Pris 1950,-
Hva må jeg passe på før prøvetaking? Ved diett uten gluten: spis variert 2-3 uker før prøven tas
Prøvemateriale Serum
Forsendelse Romtemperatur/kjølig
Avvisning av prøver Sterkt hemolysert serum
Forventet svartid 20 virkedager (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, rot i postgangen m.m.)

Bestill time

Generell informasjon om Matoverfølsomhet: Trolig er det altfor mange mennesker, både barn og voksne, som settes på omfattende eliminasjonsdietter uten virkelig å ha undersøkt om dette er nødvendig. Samtidig er det trolig mange som ikke får anbefalt eliminasjonsdietter og som kunne få god hjelp av det for sine helseplager. Av disse årsaker, er det viktig å utføre laboratorietester som sammen med sykehistorien, kan bidra til å avklare om symptomene skyldes matoverfølsomhet eller ikke. Den endelige konklusjonen kan først stilles etter en grundig eliminasjons- og provokasjonsdiett utført av medisinsk/ernæringskyndig helsepersonell. Dette gjelder også for oppfølgingen av kostbehandlingen. Skal man gjøre store endringer i kostholdet bør det være dokumentert at det er stoffer som bør tilføres eller fjernes fra maten. Ved eliminasjonsdietter er det viktig å tilføre ekstra med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å unngå næringsmangler. Testene er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Top