ROMJULS LUKKET HOS LAB1! 

Alle prøver som skal sendes til oss per post, må SENEST postlegges innen lokal postavgang fredag 14. desember. Prøver som skal returneres til Lab1 med DHL, må sendes SENEST tirsdag 18. desember.

Vi holder åpent for prøvetaking i vårt lokale i Sandvika til og med torsdag 20. desemberOnsdag 2. januar. 2019 åpner vi igjen, og vi gleder oss til et nytt og spennende år.

 

TH1/TH2 Immunity

particle

Beskrivelse

TH1 type cytokiner har pro-inflammatoriske (fremmer betennelse) egenskaper med blant annet som funksjon å drepe parasitter og for opprettholdelse av autoimmun respons. Interferon gamma (INF-γ) er den viktigste TH1 cytokin. En kraftig pro-inflammatorisk respons kan føre til ukontrollerbare vevsskader og sykdom. For å motvirke denne responsen, er det nødvendig med en mekanisme som demper denne responsen. TH2 type cytokiner har denne egenskapen. TH2 cytokiner er Interleukin 4, 5, 10 og 13 har anti-inflammatoriske egenskaper. Det optimale er en velbalansert TH1/TH2 respons. TH17 er en potent aktivator av IgG antistoff og TH1/TH17 er sentral når det kommer til inflammatorisk respons mot fremmed protein og endogene protein som man kan se ved oral intoleranse og autoimmun reaksjoner. En dominerende TH2 immun respons (IL-4) er ofte assosiert med atopi, autoimmun sykdommer og kroniske infeksjoner. Analysen baserer seg på en metode hvor man etter å ha analysert basal aktivering i blodprøven, stimulerer blodet fra pasienten med en miks av immunstimulanter som Concanavalin A og Staphylococcal enterotoxin B i 24 timer. Cytokiner som da blir frigjort etter denne stimuleringen blir så analysert og rapportert. Resultatet vil være et utrykk for fordelingen/balansen mellom T-celle subgrupper som TH1, TH2, TH17, Treg.

Inflammasjon, kronisk systemisk inflammasjon, utredning i forbindelse med kroniske helseplager, immunrespons mot matproteiner, kroniske infeksjoner

Indikasjon

Inflammasjon, kronisk systemisk inflammasjon, utredning i forbindelse med kroniske helseplager, immunrespons mot matproteiner, kroniske infeksjoner

Biomarkører som inngår

Interleukin 4 basal, Interleukin 4 stimulert, Interferon-gamma basal, Interferon-gamma stimulert, INF gamma/IL4 ratio, Interleukin 17 basal, Interleukin 17 stimulert

Praktisk informasjon

Pris Kr. 3000,-
Prøvemateriale 1 Na-Heparin
Metode

Flowcytometri (FCM)

Utførende laboratorium SYNLAB
Forsendelse av prøven til Lab1 Må tas ved Lab1, kun mandag til onsdag
Svartid

2 uker, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.)

Andre aktuelle analyse

Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser, Cytokin - panel, TNF-alfa

Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Prøven må tas ved Lab1 sitt laboratorium. Bestill prøvetaking her

Prøvetaking

Kontakt Lab1 her for informasjon om prøvetaking

Bestill prøvetaking

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Top