Lab1 tilbyr nå COVID-19 SARS-CoV-2 PCR test. Les mer her

ReCODE - analysepakker

Hos Lab1 har du mulighet til selv å rekvirere/bestille de analysene du ønsker, men vi anbefaler at du kontakter Lab1 for en preanalytisk veiledning for ReCODE analysene.

Beskrivelse

ReCODE analysepakkene til Lab1 består av ulike laboratorietester i forbindelse med biokjemisk utredning av kognitive funksjoner/hjerne helse. Analysepakkene (ReCODE 1, 2 osv) kan bestilles pakkevis eller som en samlet screening (alle pakkene). De valgfrie tilleggstestene kan bestilles enkeltvis.

Resultatene på testene i ReCODE analysepakkene vil oppgis med referanseverdier fra laboratoriene som utfører analysene og anbefalingene fra ReCODE programmet til Dale Bredesen.

Tester merket med * er også tilgjengelig ved norske offentlige sykehuslaboratorier og private laboratorier med avtale (Fürst og Unilabs). Det forutsettes da at testene er rekvirert av lege. I motsatt fall, kan samtlige tester tas privat hos Lab1 uten rekvisisjon fra lege.

Resultatene av testene tatt via det offentlige helsesystem, vil ikke bli tolket av Lab1.

Indikasjon/brukes ved

Kognitive funksjoner/hjerne helse, forebygging

Bestillingsmuligheter

Prøven må tas ved Lab1 sitt laboratorium. Bestill prøvetaking her

ReCODE 1 - Gentester

Apolipoprotein E (APOE) - EDTA blod - Pris: 1550,- (Krever signert erklæring ved prøvetakingen)

ReCODE 2 - Betennelse (inflammasjon), oksidativt stress

Fettsyrer i røde blodceller - Omega6:Omega3
Vitamin B1 (tiamin)
Vitamin C
Vitamin B6
Lipoprint - LDL partikkelstørrelse, sdLDL
Oksidert LDL
Glutathion Profil, inkludert Glutation Total, Glutation Redusert og Glutation Redusert/Total Ratio 
UMA IgG Matoverfølsomhet/cøliaki/lekk tarm
Peptider i Urin 
Micro-CRP *
Homocystein *
Vitamin B12 *
Folat *
Vitamin D (25-hydroksy-kolekalsiferol) *
Vitamin E *
Total Protein *
Albumin *
Globulin - Kalkulasjon
Albumin/Globulin ratio - Kalkulasjon
Insulin, fastende *
Glukose, fastende *
HbA1c *
Kolesterol *
HDL kolesterol *
Triglycerid, fastende *

(*) Tester tilgjengelig fra norske offentlige og private laboratorier rekvirert av lege.

Pakkepris komplett: 13100,-
Pakkepris minus tester merket med *: 10800,-

Valgfrie tilleggstester:
TNF-alfa - Serum, frossen - Pris: 700,-
Interleukin 6 (IL-6) - Serum, frossen - Pris: 700,- 
Vitamin B1 (RBC tiamin pyrofosfat (transketolase) - EDTA blod - Pris: 850,-
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-fosfat (P5P)) - EDTA blod - Pris: 600,-
Folat i røde blodceller (RBC) - EDTA blod - Pris: 150,- 
Vitamin D (Vitamin D3 (1,25-OH) - Serum - Pris: 600,- 
Transglutaminase Isoenzym-6 IgG og IgA - Serum - Pris: 1950,- 
Apolipoprotein E i plasma - Serum  - Pris: 300,-
BDNF (hjernederivert nevrotrofisk faktor) - Serum frossen - Pris: 700,-
Aktiv B12 (holotranskobalamin) - Serum - Pris: 700,- 
Blod-Hjerne Barriere Cyrex Lab Array 20 - Serum - Pris: 3700,-
Lekk tarm Cyrex Lab Array 2 - Serum - Pris: 3350,-
Gluten/matoverfølsomhet Cyrex Lab Array 3 - Serum - Pris: 4600,-
Gluten/matoverfølsomhet Cyrex Lab Array 4 - Serum - Pris: 3900,- 

ReCODE 3 - Trofisk support/støtte - hormoner

Østradiol (E2) *
Progesteron (P) *
E2/P forholdstall - Kalkulasjon
Pregnenolon (17-OH) *
Kortisol *
DHEAS *
Testosteron *
Testosteron, fritt *
Fritt T3 *
Fritt T4 *
Revers T3 *
TSH *
Fritt T3/Revers T3 forholdstall - Kalkulasjon
Anti-TPO *
Vitamin D (25-hydroksy- kolekalsiferol) *

(*) Tester tilgjengelig fra norske offentlige og private laboratorier rekvirert av lege.

Pakkepris komplett: 3350,-

Valgfrie tilleggstester:
BDNF (hjernederivert nevrotrofisk faktor) - Serum frossen - Pris: 700,- 

ReCODE 4 - Mineraler

Magnesium i røde blodceller (RBC) 
Selen *
Kalium *
Kalsium *
Kobber *
Sink *
Kobber/sink forholdstall - Kalkulasjon

(*) Tester tilgjengelig fra norske offentlige og private laboratorier rekvirert av lege.

Pakkepris komplett: 1600,-

Pakkepris minus tester merket med *: 450,-

Valgfrie tilleggstester:*
Sink i røde blodceller (RBC) - EDTA blod og serum - Pris: 700,-
Ceruloplasmin - Serum - Pris: 600,- 

ReCODE 5 - Toksiner, tungmetaller

Kvikksølv i fullblod *
Bly i fullblod *
Arsenikk i fullblod *
Kadmium i fullblod *

(*) Tester tilgjengelig fra norske offentlige og private laboratorier rekvirert av lege.

Pakkepris komplett: 1500 ,-

Valgfrie tilleggstester:
Mercury Tri-Test (Quicksilver) - Urin, blod og hår - Pris: 5300,- 
Mineraler og Tungmetaller i hår - Hår - Pris: 800,- 
HLA-DQ/HLA-DR - EDTA blod - Pris: 1400,-
VEGF (Vascular endothelial growth factor) - Serum, frossen - Pris: 700,-
Leptin - Serum, frossen - Pris: 700,-
VIP (Vasoactive Intestinal Polypeptide) - EDTA, plasma, frossen** (Spesial rør) - Pris: 700,-
Aflatoxiner - Serum - Pris: 3100,-
Muggsopp IgG - Serum - Pris: 950,-
Mycotoksin i urin (trichotothecenes, ochratoxin A, Aflatoxin og gliotoxin derivater) - Urin - Pris: 5600,-

ReCODE 6 - Antistoff/Infeksjoner

Borrelia IgG og IgM Immunoblot og ELISA *
HSV1 IgG, HSV2 IgG, HSV 1/2 IgM *

(*) Tester tilgjengelig fra norske offentlige og private laboratorier rekvirert av lege.

Pakkepris komplett: 1700,-

Valgfrie tilleggstester:
Candida albicans IgA, IgG, IgM - Serum - Pris: 900,-
Autoantistoff (Multiple Autoimmune Reactivity Screen) Cyrex Array 5 - Serum - Pris: 8900,-
Alzheimer’s LINX™ - Alzheimer’s Associated Immune Reactivity - Cyrex Lab - Serum - Pris: 9990,- 

ReCODE 7 - Mikrobiom/tarmflora

Valgfrie tester:
GI Effects Gut Pathogen - Fæces - Pris: 2450,-
GI Effects Comprehensive Profile - Fæces - Pris: 6200,- 

Praktisk informasjon

Pris Se under hvert panel/test
Prøvemateriale

ReCODE 1 : EDTA blod
ReCODE 2 : EDTA blod, CPDA, Serum, serum frossen
ReCODE 3:  Serum
ReCODE 4:  Na-Heparin og EDTA blod
ReCODE 5:  Serum og EDTA blod
ReCODE 6:  Serum
ReCODE 7:  Fæces

Metode

Diverse

Utførende laboratorium Diverse
Forsendelse av prøven til Lab1 Alle testene må tas ved Lab1 i Sandvika, vi anbefaler en preanalytisk veiledning først. Kontakt Lab1.
Lagring av prøven Alla testene må tas og lagres ved Lab1 i Sandvika
Svartid

30 arbeidsdager, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.) Les mer om prøveresultater her

Andre aktuelle analyse  
Oppfølgingsprøve

Ved retesting/kontroll, Kontakt Lab1

Bestillings muligheter

Analysepakkene/testene er mulig å bestille som egentesting, dvs uten henvisning/bestilling fra lege/behandler.  Lab1 anbefaler at du kontakter Lab1 for preanalytisk veiledning for ReCODE analysene. 

Prøvetaking

ReCODE analysene må tas ved Lab1 i Sandvika

particle

Kan vi hjelpe deg?

Har du behov for mer informasjon om analysen, ta gjerne kontakt med oss

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via vår nettportal 

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon