Melk- og glutenprotein

  • Melk- og glutenprotein testen er en undersøkelse av mulige IgA mediert matoverfølsomhetsreaksjoner overfor melk og gluten
  • Melk- og glutenprotein testen undersøker IgA antistoff mot melke proteinet kasein og gluten proteinet gliadin
  • Melk- og glutenprotein testen kan bidra til å avdekke mulige immunologisk IgA betingede matoverfølsomhetsreaksjoner mot melk og gluten. Resultatet av testen kan være svært nyttig i forbindelse med arbeidet med å sette opp en spesifikk eliminasjonsdiett av melk og/eller gluten for den enkelte pasient
  • Lab1 kan tilby veiledning i forbindelse med våre analyser/tester. Dette gjelder både for å vurdere hvilke analyser/tester som er aktuelle og for å bidra til tolkning av de ferdige prøveresultatene

 IgA antistoffer mot følgende matproteiner: Casein (melkeprotein) og gliadin (glutenprotein). Positive IgA-antistoffer overfor casein og/eller gliadin taler for slimhinneinflammasjon og eliminasjonsdiett er aktuelt.

Praktisk informasjon

Pris 850,-
Hva må jeg passe på før prøvetaking? Spis variert 2-3 uker før prøven tas
Prøvemateriale

Serum, minst ett 8,5 mL prøverør

Forsendelse Romtemperatur
Avvisning av prøver Sterkt hemolysert serum
Forventet svartid

10 virkedager (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, i postgangen m.m.)

Bestill time

Generell informasjon om Matoverfølsomhet: Trolig er det altfor mange mennesker, både barn og voksne, som settes på omfattende eliminasjonsdietter uten virkelig å ha undersøkt om dette er nødvendig. Samtidig er det trolig mange som ikke får anbefalt eliminasjonsdietter og som kunne få god hjelp av det for sine helseplager. Av disse årsaker, er det viktig å utføre laboratorietester som sammen med sykehistorien, kan bidra til å avklare om symptomene skyldes matoverfølsomhet eller ikke. Den endelige konklusjonen kan først stilles etter en grundig eliminasjons- og provokasjonsdiett utført av medisinsk/ernæringskyndig helsepersonell. Dette gjelder også for oppfølgingen av kostbehandlingen. Skal man gjøre store endringer i kostholdet bør det være dokumentert at det er stoffer som bør tilføres eller fjernes fra maten. Ved eliminasjonsdietter er det viktig å tilføre ekstra med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å unngå næringsmangler. Testene er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser.

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Resultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top