Informasjon nye priser Lab1

Vær obs på at 01.11.2018 vil de nye prisene gjelde for denne testen.
Se nytt rekvisisjonskjema for informasjon om nye priser

 

LBP – Lipopolysakkarid bindende protein

particle

Beskrivelse

Serum LBP er et bærerprotein for lipopolysakkarid LPS. Økosystemet i tarmen består av mikrobiota, slimhinner og det slimhinnenære immunsystemet som regulerer mange funksjoner, blant annet reguleringen av «tight juctions» og den fysiologiske selektive permeabiliteten i tarmen. LBP bidrar her ved å balansere mikrobiota/tarmflora og permeabiliteten i tarmen. En unormal tarmflora (dysbiose) og/eller økt tarmpermeabilitet og/eller bakteriell overvekst i tynntarmen kan gi ubalanser i dette økosystemet og kan bli reflektert med en forhøyet LBP.

Indikasjon

Mistanke om dysbiose, tarmpermeabilitet-lekk tarm

Biomarkører som inngår

LBP Lipopolysakkarid bindende protein

Praktisk informasjon

Pris Kr. 1200,-
Prøvemateriale 1 serum rør, frossen
Metode

CLIA

Utførende laboratorium SYNLAB
Forsendelse av prøven til Lab1 Frossen
Lagring av prøven Frossen
Svartid

2 uker, (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, forsinkelser i transporten m.m.)

Andre aktuelle analyse

Matoverfølsomhet/sensitivitet analyser, Dysbiose/Tarmflora analyser, SIBO – Bakteriell overvekst i tynntarmen, GastroScreenZonulin i serum, Zonulin i fæces

Oppfølgingsprøve

Egne priser gjelder. Gjelder kun når analysen rekvireres innen 6 måneder etter første prøven

Bestillings muligheter

Prøven må tas ved Lab1 sitt laboratorium Bestill prøvetaking her

Bestill prøvetaking

Rask og enkel bestilling

Analysemeny

Velg Lab1 analysen som er aktuell for deg

 

Prøveinnsamling

Ta prøven hjemme, lokalt eller ved vårt laboratorium

 

Prøveresultater

Enkel og sikker tilgang til dine resultater via PasientSky

 

Veiledning

Få hjelp til å forstå dine prøveresultater

 

Forbedring

Gjør forbedrende tiltak basert på dine prøveresultater

Praktisk informasjon

Våre merkevarer

Med1gang
 
Dinhelse.org
Top